zaterdag 4 mei 2013

De kracht van Deurne; Duurzaamheid project Peelland college Deurne

Inleiding

"In dit vakoverstijgend project voor de vakken nederlands, economie, natuurkunde en levensbeschouwing gaan jullie je bezig houden met het thema duurzaamheid".
“Logisch geredeneerd is het eigenlijk onbegrijpelijk hoe we ertoe gekomen zijn een vervoermiddel af te zweren dat zichzelf oplaadde terwijl jij lag te slapen, dat afval produceerde waarmee de grond bemest kon worden, dat vanzelf naar je toe kwam rennen zodra je floot en dat, wonder boven wonder, als het oud werd zelf voor een nieuw model zorgde, zonder noemenswaardige bijkomende kosten.”
Uit: Alessandro Baricco: ‘De barbaren’

Duurzaamheid opdrachten

"Duurzaamheid is een woord met veel gezichten, het wordt vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt. Door dit project hopen we je beter te laten oordelen over de zin en onzin van duurzaamheid en ‘duurzame’ producten."
“In de opdrachten gaan jullie je bezighouden met de ecologische noodsituatie waarin we als mensheid verzeild zijn geraakt. Er zijn mensen (waaronder beroemde wetenschappers) die beweren dat de grootste uitdaging van onze generatie het “redden” van het milieu is, althans, als we als mensheid willen overleven. Zie bijvoorbeeld voormalig U.S.A. presidentskandidaat Al Gore”.

Opdracht nederlands; Keuringsdienst van Waarde

"In tweetallen ga je een aflevering van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde bekijken. In dit programma worden op een grappige manier allerlei vragen over alledaagse producten gesteld, en vaak ook beantwoord. De belangrijkste vraag is steeds ‘is dit product wel wat het lijkt?’
Elk tweetal kijkt naar een andere aflevering."

Opdracht levensbeschouwingl; filmrecensie

"Je schrijft een filmrecensie over 'Super Size Me'. Geef geen samenvatting van de film, maar geef je persoonlijke mening over de film weer en onderbouw deze met argumenten. Betrek in je analyse de drie P’s van duurzaamheid – People, Planet en Profit."

Super Size Me

‘Super Size Me is een documentairefilm die gaat over een onderzoek naar de schadelijke effecten van fastfood. De film wordt wel aangeduid als een aanklacht tegen de fastfoodindustrie. Documentairemaker Morgan Spurlock onderwierp zichzelf aan een experiment. Gedurende dertig dagen at hij alleen voedsel van McDonald’s, drie maaltijden per dag. Ook dronk hij alleen producten van McDonald’s. Hij stopte met sporten en beperkte het aantal voetstappen dat hij liep tot 5000 per dag, aangezien dit het aantal is dat de gemiddelde Amerikaan per dag loopt’.