vrijdag 24 mei 2013

Controle van de megastal Nederland

Op zaterdag 25 mei in de winkel

Vrij Nederland; 25 mei 2013; een varkentje dat zich niet laat wassen. “Volgens het kabinet moet de veehouderij milieu- en diervriendelijker. Maar toezicht faalt en de boer lapt de regels aan zijn laars.” “Overschat economisch belang: de intensieve veehouderij draagt maar voor 0,7 procent bij aan het nationaal product.”

Enkele passages uit het artikel:


“Veel plaatsen in Brabant krijgen tot vijf keer te veel stikstof in de vorm van ammoniak te verstouwen, met fatale gevolgen voor de bio-diversiteit.”
“Vrij Nederland ging zelf op onderzoek uit. We zagen met eigen ogen hoe regels op die gebieden (dierenwelzijn en ammoniak) worden overtreden en ontdekten hoe het toezicht worstelt om de veehouders in het gareel te houden. Een verhaal over een papieren werkelijkheid.”
“’Al die regelgeving is hinderlijk voor de bedrijfsvoering,’ zegt hij (de locatiemanager), ‘maar vanuit maatschappelijk oogpunt kan ik er wel achter staan.’ “
“De hele discussie over megastallen vindt de locatiemanager onzinnig. ‘Vijf kleine bedrijfjes zijn veel vervuilender dan één grote waar alles goed is geregeld.’”
“Het restwater uit de luchtwassers bevat giftige stoffen. Boeren met biologische luchtwassers mogen dat gewoon over het land uitrijden. De waterschappen zijn bang voor ernstige verontreiniging van sloten en beken. de Brabantse Milieufederatie vindt luchtwassers daarom een technocratische schijnoplossing die het probleem van de lucht naar de bodem verplaatst.”
“Intussen rekent het kabinet zich rijk door de intensieve veehouderij de
ruimte te bieden te groeien; als bedrijven op papier maar voldoen aan de regels.”
“‘De berekende ammoniakuitstoot is gedaald, maar de gemeten concentraties van ammoniak niet,’ schrijft de Rekenkamer.”
“De grote druk die de intensieve veehouderij op mens en natuur legt, is niet iets van de laatste jaren.”
“Dat reconstructiebeleid is op niets uitgelopen. Provincies bleken veehouders ook op hun bestaande locaties buiten LOG’s voldoende uitbreidingsruimte te bieden.”
“Elke uitbreiding van veehouderijen zal in de toekomst getoetst worden op volksgezondheid, dierenwelzijn, dierengezondheid, natuur en milieu. De maatlat komt er op neer dat veehouders mogen uitbreiden als ze maatregelen nemen
die verder gaan dan wettelijk voorgeschreven. Ik verwacht een shake-out van dertig tot veertig procent,’ zegt Van den Hout (gedeputeerde Nood-Brabant): ‘we houden alleen maar serieuze boeren over.”
“Ook de VVD vond het, bij monde van Kamerlid Helma Lodders ‘in deze crisis van cruciaal belang’ dat het bedrijfsleven rond Natura 2000-gebieden weer op gang kan komen.”
“De PvdA steunde de eigen staatssecretaris en stemde vorige maand tegen de voorstellen van D66 om voorzichtiger met de uitbreidingen om te gaan.”
“Het hele agrocomplex, inclusief de voedselverwerking, doorvoer en handel, levert tien procent van de Nederlandse economie op. De primaire land- en
tuinbouw staat voor een veel kleiner aandeel van 1,2 procent. En de bijdrage van de intensieve veeteelt is met 0,7 procent nog geringer.”