vrijdag 5 april 2013

De kracht van Deurne; De Wik groeit verder

Het gebouw van de Wik is verborgen achter een stevig hek aan het begin van de Hellemanstraat. Op de laatste zaterdag van Maart presenteerde het bestuur aan ouders, begeleiders en andere belangstellenden een plan om de Wik verder te laten groeien. De Wik, een ontmoetingsplaats voor mensen met een verstandelijke beperking, steunt op de kracht van tientallen vrijwilligers. Die zorgen samen voor een indrukwekkende lijst van allerlei activiteiten. Er  zijn allerlei lessen, er wordt gekookt, er is een ruimte met een groot aantal computers en er kan van alles gemaakt worden met vooral hout als materiaal.

Het gebouw waarin dit alles gebeurt, kan een opknapbeurt gebruiken en daar heeft het bestuur goede ideeën voor. Ondersteund door een binnenhuisarchitect zijn plannen gemaakt voor buiten- en binnenkant. Het gebouw moet meer toegankelijk worden en de ruimtes binnen het gebouw moeten  beter afgestemd worden op de activiteiten en de doelgroep. Ook zijn er ideeën voor nieuwe activiteiten en het uitbreiden van de groep waar de activiteiten voor bedoeld zijn. De komende tijd zal de Wik richten op een grotere bekendheid en dat is al te merken aan recente publicaties in het Weekblad voor Deurne en in Deurne Nieuws.
En dat alles zal ertoe leiden dat de Wik nog beter bekend wordt in Deurne, zodat het vele werk van de vrijwilligers ten goede kan komen aan een nog grotere groep Deurnese mensen.
De Wik is een prachtig voorbeeld voor ‘de kracht van Deurne’, gebaseerd op een rijke historie en gesteund door velen die zich zonder eigenbelang inzetten voor een belangrijke groep mensen. De Wik verdient steun en bekendheid. De sfeer is er een van enthousiasme en geloof in de toekomst. De vele aanwezigen op de dag voor Pasen reageerden positief op de plannen voor verdere groei en grotere bekendheid van de Wik.