zondag 28 mei 2017

Van maïsakker naar voedselbos

De omgeving van Deurne wordt in de zomer op erg veel plaatsen ingevuld met maïsvelden. Maïs kan goed tegen varkensmest, die in Deurne en omgeving overvloedig beschikbaar is. In het Eindhovens Dagblad van 20 mei 2017 verscheen een uitgebreid artikel met de titel: “Sla uit de boom plukken in Liessel”. Hoofdpersoon in het artikel is Marjan Verhees, voorzitter van stichting ‘Het Eibernest’. Op een hectare voormalige maïsakker verrijst de komende maanden een eetbaar bos en een fruitboomgaard. Het ooit  overvloedig bemeste maïsveld is klaar voor een nieuwe bestemming. Marjan gaat er experimenteren met alternatieve landbouwvormen.


Eetbaar bos

De overgang naar een eetbaar bos begint met de aanplant van onder andere notenbomen, tamme kastanjes, hazelaars en fruit. Over voedselbossen als toekomstige, duurzame vorm van landbouw is inmiddels veel bekend en in Nederland zijn al op tal van plaatsen voedselbossen aan het groeien. Lees meer over voedselbossen. 

Het Eibernest

De bosakker grenst aan het Eibernest, een terrein waar Marjan al verschillende jaren met vrijwilligers activiteiten ontwikkelt. Mensen kunnen er kamperen in yurts en tipi's, er zijn cursussen, workshops en muziekavonden en er wordt op kleinere schaal al geëxperimenteerd met eetbare beplanting. ‘s Zondags is er van een tot vijf een open middag waar mensen onder andere informatie gegeven wordt over toekomstige plannen.


Alternatieve landbouw

Marjan is opgeleid als hovenier en groeide op in een boerengezin.  Ze verdiept zich al jaren in alternatieve landbouw. Zo staan er aan de randen van het Eibernest wilde groenten, kruiden, struiken en boompjes waarvan je de bladeren, bessen, peulen, bloemen, knollen, vruchten, noten of stengels kan eten. Paardenbloemblad, bijvoorbeeld. Die kun je gewoon bij de petazzie doen. En van brandnetels kun je heel lekkere pesto maken. Daarnaast staan grote stukken van het perceel vol met planten die stikstof uit de lucht kunnen binden en daarna aan de plant afgeven, zoals een bepaald type olijfwilg. Dat is gunstig, omdat andere planten daar hun voeding uit kunnen halen. In de akkerbouw moet dit doorgaans met kunstmatige mest worden opgelost.


Omschakeling

De omschakeling van maïsakker naar duurzame eetbare natuur bij het Eibernest lijkt op het project dat een aantal kilometers verderop in Liessel van de grond komt: de Snoertseplak. Marjan Verhees “Inderdaad, we zijn met dezelfde ontwikkelingen bezig. Daarom hebben we ook veel contact met elkaar en wisselen we zaken uit.”

Crowdfunding

Net als de mensen achter Snoertseplak is ook Marjan een crowdfunding gestart. Zo kun je vriend van het Eibernest worden en bijvoorbeeld een boompje in het voedselbos doneren. Kijk hier voor meer informatie. 

Bron: Eindhovens Dagblad, 19 mei 2017

vrijdag 26 mei 2017

De Stoerderij ontvangt duurzaamheidsprijs van provincie

De Stoerderij mag zich in een illuster rijtje plaatsen van grote bedrijven door het winnen van de provinciale  ‘Groen bedrijf van de Maand’ oorkonde.


Bijzonder

Dat waterbuffelboer Arjan Swinkels bijzonder is, weet Son en Breugel. Maar de boer uit Breugel weet ook de aandacht te trekken van provincie Noord-Brabant, gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) in het bijzonder. Van den Hout kwam vanuit Den Bosch langs om Arjan de ‘Groen bedrijf van de Maand’ prijs uit te reiken. Door het winnen van de prijs mag Arjan Swinkels zich scharen onder grote namen als ASML en Tesla, die de prijs eerder al mochten ontvangen.

Milieu en geld

“Een paar jaar geleden werden we geconfronteerd met mensen die iets voor het milieu doen maar daar hun geld niet mee kunnen verdienen, het kost alleen maar geld” vertelt Johan van den Hout. “Mensen die goed hun geld verdienen, dat was altijd slecht voor het milieu. Volgens ons is dat helemaal niet waar, dat hoeft helemaal niet. Die twee zaken kunnen goed samengaan. Toen zijn we begonnen met één keer per maand een bedrijf uit te zoeken, van groot tot klein uit alle takken van sport.”


56 waterbuffels

De Stoerderij mag zich ‘Groen Bedrijf van de Maand’ mei noemen. Het agrarische bedrijf met inmiddels 56 waterbuffels is gekozen om de vijf kernwaardes: de buffels staan het hele jaar door in de wei, familieleden blijven bij elkaar (kalfjes bij de buffelkoe), de dieren worden maximaal gras gevoerd, kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn taboe en het antibioticagebruik wordt tot het minimum beperkt.

Groen

Hiervoor maakt Arjan Swinkels ook gebruik van provinciale grond. Het stuk weiland bij de Dommel langs de Planetenlaan is sinds kort in gebruik genomen door de Stoerderij voor het huisvesten van buffels: een stuk weiland dat hij pacht van de provincie. Dus met een beetje grond en een leuke aanmoedigingsprijs voor zijn harde werk wordt de Stoerderij door de provincie Noord-Brabant geholpen om op een groene manier zijn werk te doen en het landschap te verfraaien.

Bron: Son en Breugel nieuws.nl; 24 mei 2017

Meer lezen?

Arjan Swinkels heeft een heel bijzonder bedrijf. Hij is eigenaar van de Stoerderij, de enige biologische waterbuffel-melkveehouderij in Nederland. Klik hier om het artikel te lezen.

donderdag 25 mei 2017

Zoektocht naar vergeten Q-koorts doden

Zeker 74 mensen overleden in de afgelopen tien jaar aan Q-koorts, de ziekte die zich vanaf 2007 via een geitenhouderij in het Brabantse Herpen over het hele land verspreidde. Veruit de meesten van hen stierven anoniem. Het maakt Q-koorts tot een stille ramp.


Slachtoffers

Bijna niemand kent de namen van de tientallen slachtoffers, hun gezicht, hun leeftijd, hun woonplaats, hun verhaal. Deze krant wil de patiënten die het niet meer kunnen navertellen, alsnog een stem geven. Daarvoor hebben we de hulp van nabestaanden nodig, die de verhalen van hun verloren geliefden vertellen. Als eerbetoon aan de vergeten Q-koortsdoden. Contactgegevens vindt u bij de bronvermelding.

Veel slachtoffers

De verwoestende omvang van de Q-koortsepidemie is pas de laatste jaren helemaal duidelijk geworden. Werd er eerst gesproken over rond de 25 doden, eind vorig jaar werd bekend dat het er minimaal 74 zijn, verspreid over het hele land. Zeker negen mensen stierven aan acute Q-koorts, 65 aan de chronische variant. Artsen en onderzoekers gaan ervan uit dat er veel meer slachtoffers zijn: zij hebben alleen nooit geweten dat ze Q-koorts onder de leden hadden en overleden bijvoorbeeld aan een hartinfarct.

Chronische patiënten

Tientallen mensen die nu nog met chronische Q-koorts kampen, lopen het risico eerder te sterven, stelden onderzoekers van het UMC Utrecht vorige maand. Deze patiënten gaan bovendien door het leven met ernstige complicaties, zoals verklevingen tussen bloedvaten en de darmen, abcessen in de buik, ontsteking van de aorta of een lekkende hartklep.

Rechtszaak tegen de Staat

Q-koortspatiënten en nabestaanden van slachtoffers verwijten de overheid dat die vanaf 2007 niet adequaat heeft ingegrepen om de volksgezondheid te beschermen. Er loopt nog altijd een rechtszaak die door de slachtoffers tegen de Staat is aangespannen. De rechter stelde de slachtoffers in eerste instantie in het ongelijk; het wachten is nu op een hoger beroep.


Kritische rapport

In maart 2017 presenteerde Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen een kritisch rapport over de opstelling van het landsbestuur in Den Haag in het Q-koortsdossier. Een onomwonden excuus richting slachtoffers zou nog altijd op zijn plaats zijn, vindt de ombudsman. Ook stelt hij dat de regering meer moet doen om patiënten te ondersteunen. Q-support, de door het ministerie van Volksgezondheid gefinancierde stichting die honderden patiënten bijstaat, is bezig met de afronding van haar activiteiten.

Het is nog niet bekend of en hoe Q-koortspatiënten in de toekomst geholpen zullen worden.


Bron: AD, 17 mei 2017

woensdag 24 mei 2017

Een kleine boer en een bestuurder

Varkensboerin Diana heeft een kleinschalige boerderij, waar sinds jaar en dag zes zeugen en hun biggen buiten rondlopen. Op het terrein staan een paar hutjes, waar de varkens beschutting kunnen zoeken tegen regen en kou. Van het bestuur van de gemeente Doetinchem moeten die hutjes ineens van het erf af. En dat terwijl ze er al vijftien jaar staan!


Oude varkensstallen

Naast Diana's scharrelbedrijf gaan twee oude varkensstallen plaats maken voor de bouw van een woonhuis. Op zich is dat goed nieuws, want hierdoor komt een einde aan een praktijk waar tot op heden honderden varkens in het donker en in smerige lucht gehouden werden. Helaas ziet het bestuur van de gemeente in de nieuwbouw een goede aanleiding om de hutten voor de buitenvarkens van Diana te verbieden. Dat zou het einde betekenen voor haar bedrijf.

Kleine boeren

Het is niet de eerste keer dat een kleine varkensboer grote problemen heeft met de plaatselijke overheid. Regelmatig krijgt ‘Varkens in Nood’ meldingen van 'overvallen' door de NVWA, ridicule gemeentelijke eisen en forse boetes.

Juist de kleine boeren, waar de dieren buiten lopen, worden in Nederland belaagd, terwijl er in de intensieve vee-industrie nauwelijks gehandhaafd wordt.


Wethouder

In de gemeente waar Diana haar boerderij heeft, is het CDA-wethouder Lambregts die, met steun van onder andere de VVD, stennis maakt. Blijkbaar is het de wethouder een doorn in het oog dat varkens zomaar buiten lopen. Dat moet zo veel mogelijk tegengewerkt worden!

Petitie

Help kleine boeren tegen dit soort bestuurders en protesteer tegen de behandeling van Diana en haar varkens en tegen die van andere kleine varkensboeren in Nederland. Steun onze petitie. Wij sturen die op naar het bestuur van de gemeente Doetinchem.

Bron: Varkens in Nood

dinsdag 23 mei 2017

Stille ramp, de insecten verdwijnen

Er zijn steeds minder insecten. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid insecten in de natuurgebieden rond het Duitse Krefeld tussen 1989 en 2014 met bijna 80% is afgenomen. Een afname die niet alleen in Duitsland geconstateerd wordt, maar ook in andere landen. Zo daalde het aantal insecten in Schotland met 60%.


Verdwenen overhoekjes

Het onderzoek in Krefeld werd uitgevoerd in natuurgebieden waar niet extreem veel was veranderd in het beheer van die gebieden zelf. Maar in de omgeving is wel veel veranderd. Het landschap rond deze gebieden wordt steeds intensiever gebruikt door de landbouw. Houtwallen, overhoekjes, slootjes en greppels verdwijnen; alles lijkt steeds meer op een enorme monocultuur van gras of graan. Meerdere ruilverkavelingen hebben de omgeving eenvormig gemaakt. Er zijn steeds minder plekjes waar insectenlarven ongestoord tot wasdom kunnen komen.

Gif

De insectenkenners denken dat bestrijdingsmiddelen wel eens de boosdoeners zouden kunnen zijn. Er wordt tegenwoordig gif gebruikt dat het oriëntatievermogen van insecten kan aantasten en daarmee hun overlevingskansen zeer klein maakt. Het funeste effect van deze middelen op de bijenhouderij is al enige tijd bekend, maar dat ze ook veel schade onder wilde insecten zouden aanrichten, was onverwacht. De effecten blijken veel dramatischer dan gedacht. Opvallend is dat sinds het beperken van het gebruik van deze middelen in de landbouw, de bijensterfte in Nederland is afgenomen. De middelen worden echter nog veel ingezet om zaden te beschermen, waardoor het gif toch in het milieu komt en uiteindelijk wilde insecten bereikt.


Stikstof

Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar de hoeveelheid insecten in de natuur. Daaruit kwam naar voren dat stikstof (dat als meststof wordt gebruikt) zo overvloedig aanwezig is in het milieu dat veel gewassen te snel groeien. Jonge rupsen die stikstofverzadigde bladeren eten, groeien eerst onstuimig maar krijgen onvoldoende bouwstoffen binnen, waardoor ze uiteindelijk sterven. Ze blijken zelfs geen ontwikkelde ingewanden meer te hebben. De hoeveelheid stikstof die op het land komt in Nederland is chronisch te groot, waardoor dergelijke problemen voor insecten mogelijk ook in de vrije natuur voorkomen.

Dramatisch

Wat de oorzaak is van de insectenafname in Krefeld, weten de onderzoekers nog niet precies. Wel is helder dat die afname in aantallen insecten enorm en dramatisch is. De enorme insectendaling heeft natuurlijk gevolgen. Veel dieren zijn afhankelijk van insecten. Grutto’s, vleermuizen, veldleeuweriken, bonte vliegenvangers, gierzwaluwen en egels zijn afhankelijk van insecten. Als de enorme afname van de aantallen insecten doorzet, zou dat ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor andere dieren. De onderzoekers stellen dat het onwaarschijnlijk is dat de mens de insecten zal uitroeien, maar dat andere dieren het niet redden door een gebrek aan voedsel is zeer goed mogelijk.

Bron: One World Groen; 19 mei 2017