donderdag 27 oktober 2016

Permacultuur in Deurne

De Ossenbeemd en het Eibernest organiseren samen een lezing en discussie over Permacultuur. Beide organisaties zetten zich in voor natuur. Zij willen door deze lezing meer mensen kennis laten maken met permacultuur, een alomvattende manier van kijken en werken met alles wat de natuur ons biedt en laat zien.

Natuur kriebelt

De inleider is een bijzonder persoon. Willem Doreleijers studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij werkte in de bouwwereld, maar werd steeds meer gegrepen door permacultuur. Nu is landschapsarchitectuur en het ontwerpen en onderhouden van tuinen zijn beroep.
Willem Doreleijers zal een levendige, persoonlijke beschouwing geven over tuinen, natuur, permacultuur, tuinontwerp en duurzaamheid.


Spinazie & Spinoza 

Zijn onderneming ‘Spinazie & Spinoza’ is bezig met ecologisch ontwerpen,  onderhoud,  aanleg en educatie. Over ‘Spinazie en Spinoza’ schrijft hij op zijn site: “Omdat onze omgeving veel nuttiger, gezonder, mooier en daarmee ook groener kan, is gekozen voor de naam Spinazie & Spinoza. Een abstractie van functioneel (eetbaar) groen met goede (filosofische) beredenering, en dus van duurzame voeding voor lichaam en geest. Oftewel: “Duurzame voeding voor lichaam (Spinazie) & geest (Spinoza).”

Voorbeeld

In Houten legde hij, samen met Ken Geerts, een eetbare (sier) tuin aan. Met deze tuin laten ze zien hoe ecologische en duurzame idealen concreet te verwezenlijken zijn.

Praktische informatie

De activiteit vindt plaats op donderdag 10 november. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur. Entree is gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Koffie, thee en fris zijn te koop. Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd is te vinden in Deurne, Haageind 31, tel.: 0493320457.

Schrijf 10 november in je agenda. De avond is voor iedereen die graag met tuinieren bezig is. Voor iedereen die van de natuur houdt. Voor iedereen die er eens met andere ogen naar wil kijken.


Tot 10 november, we zien je graag komen.
Eibernest en Ossenbeemd.


woensdag 26 oktober 2016

Alleen subsidie voor duurzaam werkende boeren

Zo luidt het advies dat is aangeboden aan staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken). Het advies is opgesteld door de commissie duurzame veehouderij van de Sociaal Economische Raad (SER) en werd aangeboden door SER-kroonlid Ed Nijpels, VVD’er en onder meer voormalig minister van Milieu. In de commissie zaten wetenschappers, ambtenaren, bankiers én werkgevers en werknemers uit land- en tuinbouw.


Duurzaamheid onvermijdelijk

Een “versnelling” naar een andere manier van werken in de landbouw is “onontkoombaar”, aldus het advies. De overlast en de risico’s van de veehouderij zijn “maatschappelijk niet meer aanvaardbaar”. Bovendien is de economische positie van een grote groep veebedrijven “dramatisch”. Bijna de helft van alle varkens- en kippenhouders leeft al vijftien jaar onder de armoedegrens, blijkt uit een rapport van ING. Het inkomen van varkensbedrijven bestaat voor ruim 37 procent uit subsidies, dat van melkveebedrijven voor bijna 60 procent, en vleeskalverbedrijven zijn zelfs voor ruim 92 procent afhankelijk van subsidies.

De voorhoede

Alleen echt duurzaam werkende veehouders moeten nog steun van de overheid krijgen. Uitsluitend deze ‘voorhoede’ van naar schatting 30 procent krijgt leningen van banken, voorrang bij de verdeling van dierrechten en fosfaatrechten, en financiële steun bij uitbreiding van hun bedrijf. De rest van de veehouders moet in staat worden gesteld te stoppen.


Criteria

Een groep experts moet elke anderhalf tot twee jaar “criteria” opstellen waaraan de veehouders in de toekomst moeten voldoen, op basis van de best beschikbare technieken in Europa. Die moeten een schone en eerlijke productie garanderen, met oog voor dierenwelzijn en omgeving. Wie op deze manier werkt, is maatschappelijk verantwoord bezig en belast niet overmatig de “draagkracht” van het milieu.

Patstelling

Het advies wil de “patstelling” in de veehouderij doorbreken, die veroorzaakt wordt door de tegenstelling tussen het belang van de sector voor de export en de volksgezondheid en milieuoverlast. Wat de SER voor ogen staat is, is een “moderne, gewaardeerde veehouder die een prachtig product maakt” en die weer “midden in de samenleving” staat.

Achterblijvers 

Voor wie niet aan de voorwaarden kan of wil voldoen, moet een financiële regeling worden getroffen. Zoals men in de varkenssector al van plan is. Nijpels: “De banken hebben daar belang bij. De Rabobank heeft twaalf miljard euro financiering uitstaan.”


Veehouderij akkoord

Hoe het advies ook zal worden ontvangen, de SER is in elk geval verheugd dat óók de veehouderij zelf met de aanbevelingen akkoord is. Nijpels: “We hebben het advies unaniem vastgesteld, zonder dat het een waterig poldercompromis is geworden.”

Bron: NRC; 25 oktober 2016

Gemeenteraad Deurne

Leden van de gemeenteraad van Deurne doen er waarschijnlijk goed aan dit advies van de SER goed te lezen en vervolgens te bespreken. De gevolgen voor Deurne zouden erg groot kunnen zijn. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com

dinsdag 25 oktober 2016

Macht van de megaonderneming

In een onlangs verschenen boek wordt de bijna onbeperkte macht van megaondernemingen besproken. Megaondernemingen hebben zóveel macht, dat zij nauwelijks meer aansprakelijk worden gesteld voor hun missers. Het boek bespreekt de geschiedenis van handelsverdragen en geeft een visie op hoe het beter kan.


Illegale geldstroom

Zo blijkt dat veertig procent van de wereldeconomie in handen is van slechts 147 ondernemingen. In onze neoliberale visie verklaren we deze extreme machtspositie door te spreken over marktwerking. Maar bestaat marktwerking op deze schaal wel? De auteurs geloven hier niet in. Deze megaondernemingen maken gewoon gebruik van hun voorsprong in informatie en kapitaal. Zij misbruiken hun dominante positie: via belastingconstructies profiteren ze van ‘omgekeerde ontwikkelingshulp’ die zorgt voor een illegale geldstroom uit ontwikkelingslanden van 810 miljard dollar per jaar.

Medicijnen

Ook van het eindeloos patenteren van producten als medicijnen worden arme landen de dupe. Bijkomend probleem is dat deze megabedrijven te invloedrijk zijn en maar beperkte aansprakelijkheid kennen, betogen de auteurs.


Ontwikkelingen

Het boek gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van het neoliberalisme, en maatregelen die internationaal zijn genomen om te komen tot een eerlijke wereldhandel. In de jaren ’70 won de vrijemarkt ideologie terrein. De World Trade Organisation (WTO) wil zo weinig mogelijk beperkingen aan de wereldhandel en zo weinig mogelijk last van mensenrechten, milieu en voedselzekerheid. Ook in de perikelen rond handelsverdragen als CETA en TTIP voeren de belangen van grote bedrijven de boventoon.

Opknapbeurt

 “Het regime dat zich de afgelopen decennia als een web rond de wereldhandel heeft gesponnen, is toe aan een stevige opknapbeurt”, zeggen de auteurs. Ze pleiten daarbij voor het gebruik van mededingingsrecht, bedoeld om monopolievorming tegen te gaan. Daarom willen de auteurs dat ondernemingen en banken niet meer te groot mogen worden. Een onafhankelijk orgaan moet dit in de gaten houden.

Ideologie

In het boek wordt een alternatief geformuleerd voor het neoliberalisme, een ideologie die destructief is voor mens en milieu. De auteurs willen een economie die is ingebed in een ecologisch en sociaal rechtvaardige maatschappij. Niet andersom; dat de economie leidend is bij alle beslissingen die we nemen.

Het boek

Macht van de megaonderneming, Smiers, Pekelharing, Huige, 244 pagina’s. Van Gennep Amsterdam, 2016. ISBN 9789461643933. Prijs €22,50.

Bron: Down to Earth; 10 oktober 2016

maandag 24 oktober 2016

De vieze vier

De grootste Nederlandse energiebedrijven wekken nog steeds vooral energie op uit fossiele bronnen. Dat laten de resultaten zien van het jaarlijkse onderzoek door de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise. Van de vijf grootste leveranciers die in Nederland actief zijn, scoort alleen Eneco een voldoende. Essent is het meest vervuilend en sluit de ranglijst met een vieze 3.


Fossiele meerderheid

Van alle onderzochte stroomleveranciers scoort twee derde onder de zes. Deze bedrijven dragen niet bij aan de verduurzaming van de Nederlandse stroommarkt, of werken deze zelfs tegen. Ze investeren relatief weinig in duurzame energie, maar kiezen vooral voor grijze stroom die ze tegen bodemprijzen inkopen. Ook proberen ze hun oude, vaak vervuilende centrales zo lang mogelijk in bedrijf te houden. Daardoor draaien ze nog voor een groot deel op niet-duurzame bronnen als kolen, gas of kernenergie.

Lichte verbetering

Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde score van alle leveranciers tezamen wel licht gestegen: van een 5,4 naar een 5,6. Vooral kleinere, nieuwe spelers scoren hoog: DE Unie, Pure Energie en Qurrent halen allemaal een tien. De markt als geheel vergroent echter te traag om de klimaatafspraken te halen die Nederland in Parijs heeft gemaakt.

Nederlandse stroomleveranciers viezer

Met name de grote energiebedrijven opereren ook internationaal. Opmerkelijk is dat hun buitenlandse stroomproductie vaak sneller verduurzaamt dan die in Nederland. Zo zijn in Nederland recent nog nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, dankzij coulant overheidsbeleid.

Bewust kiezen

Het stroomonderzoek wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgevoerd. Zo kunnen consumenten goed geïnformeerd kiezen voor een echt duurzame leverancier. De organisaties adviseren bewuste consumenten dan ook om over te stappen naar één van de hoog scorende bedrijven.

Waar komt je stroom vandaan?

Het beeld dat je wasmachine werkt op stroom die aan de andere kant van het land door een windmolen wordt opgewekt, is net zo misleidend als Essent die zegt dat het de groenste stroom levert van allemaal. Stroom volgt de weg van de minste weerstand. Uit jouw stopcontact komt stroom die het meest dichtbij wordt opgewekt. Als klant van het meest groene energiebedrijf kun je dus stroom uit een kolen- of atoomcentrale krijgen als je toevallig in Borssele woont. En andersom kan het ook.

Kun je kiezen?

Uiteindelijk kun je niet echt kiezen wat er uit je stopcontact komt. Die stroom is niet groen of is geen sjoemelstroom.  Waar het vooral om gaat is hoe de totale hoeveelheid stroom die we verbruiken wordt opgewekt. En dat kan niet langer met fossiele bronnen. Daar zorgen de meest groene energiebedrijven voor. Met onze keuze voor een groene stroomleverancier kunnen we het totaal verbeteren.

De ranglijst

Kijk zelf welke stroomleveranciers het meest groen zijn en welke bedrijven onderaan de ranglijst bungelen. Misschien zie je een relatie tussen de hoeveelheid reclame die een bedrijf maakt en de plaats op de ranglijst.
Klik hier voor de volledige ranglijst van alle 34 onderzochte leveranciers.

Bron: Duurzaam Nieuws; 17 oktober 2016

zondag 23 oktober 2016

Bakelse geiten en Deurnese bestuurders

Een scherp artikel in het Eindhovens Dagblad, regio Helmond over de Bakelse geiten invasie. Geitenboeren willen liefst heel veel geiten houden. Wat inwoners er ook van mogen denken. De geplande uitbreidingen op het grondgebied van Bakel liggen dichtbij Helmondse woonwijken. De schrik van de Q-koorts zit er nog in, bij zeer veel inwoners. Bestuurders van Gemert-Bakel zeggen dat ze machteloos zijn. De geiten-ondernemers voldoen immers aan alle regels. De strijd tussen regels en moraliteit geldt niet alleen voor geiten en voor Bakel. Wanneer moeten en mogen bestuurders regels aan hun laars lappen?Moreel?

De Bakelse pluimveehouder voldoet aan alle voorwaarden. En dus heeft hij vergunning gekregen zijn kippen in te ruilen voor 2335 geiten. Wettelijk gezien heeft het bestuur van de gemeente Gemert-Bakel gelijk, maar of het ook moreel te verantwoorden is?

Bestuurlijk handig?

Handig was het in elk geval niet. Er is al sinds het voorjaar veel te doen over geiten. Omwonenden uit Bakel en Helmond én het Helmonds gemeentebestuur  ageerden al eerder tegen de mogelijke komst van zo'n 3000 geiten op twee locaties in Bakel. De uitbraak van Q-koorts in 2009 zit velen nog vers in het geheugen. De bestuurscolleges van Helmond en Gemert-Bakel zijn volop in gesprek over hoe dit op te lossen.

Nieuwe vergunning

En nu dus weer ophef over een andere geiten vergunning. De aanvraag dateert al van een jaar geleden, maar in september werd bekend dat hij is verstrekt. Zonder de gemeenteraad te vertellen wat er aan de hand was en zonder de buren in te lichten. Ook dit bedrijf, alweer het derde in serie, ligt binnen de gevarencirkel van 5 kilometer van Helmond af.


Provincie

Wat doet het bestuur van de provincie? Die is druk bezig met nieuwe richtlijnen op het vlak van veehouderij en volksgezondheid. Commissaris van de koning Wim van de Donk heeft het bestuur van de gemeentes opgeroepen om voorlopig zeer zorgvuldig om te gaan met vergunningen. Hij wil uitbreiding van veebedrijven met mogelijk een gezondheidsrisico zoveel mogelijk voorkomen.

Wethouder Gemert-Bakel

Wethouder Anke van Extel-van Katwijk heeft al laten weten dat het bestuur van Gemert-Bakel zich hieraan gaat houden. Ook al benoemt Van de Donk alleen kippen en varkens, hij heeft het óók over risico's voor de volksgezondheid en daar horen geiten bij.

De ondernemer

De geiten-ondernemer zou ook verstandig kunnen zijn. Zoals een collega in Herpen (gemeente Oss), waar dit voorjaar eveneens commotie is geweest over uitbreiding van een geitenbedrijf. Na intensieve gesprekken met het bestuur van de gemeente heeft de geitenhouder besloten zijn vergunningsaanvraag in te trekken. Of de geitenhouder in Bakel ook voor deze optie kiest, is niet bekend.

Besturen volgens principes?

Als het bestuur van de gemeente écht de discussie wil, lapt ze de wet aan haar laars en weigert de vergunningen. De weg naar de Raad van State duurt lang en regels kunnen veranderen. En zo niet: dan maar een forse schadevergoeding betalen. Voor principes moet je wat overhebben.

Bron: ED Regio Helmond; 22 oktober 2016


Les voor Deurne

Bestuurders van de gemeente Deurne nemen, bij beslissingen over intensieve veehouderij, persoonlijk vrijwel nooit een positie in die gebaseerd is op maatschappelijke principes. Het is ook makkelijker de weg van regels en voorschriften te volgen, ook al is iedereen het erover eens dat die regels al lang niet meer bij de tijd zijn. Mail uw commentaar naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com