zondag 25 september 2016

Inwoners vaak buitenspel bij bouwplannen

Wie wil weten wat de bouwplannen in de omgeving zijn, moet helaas alert zijn. Dat blijkt uit de vele tips die De Monitor ontving in het dossier ‘Lokaal Bestuur’. Wie niet oplet en op tijd de gemeentelijke publicaties napluist, kan zomaar worden geconfronteerd met de komst van een nieuw bouwwerk bij de buren of een megastal in de achtertuin. En als de vergunning al verleend is, of de bestemming gewijzigd, dan is daar vaak weinig meer aan te doen.


Mega geitenstal

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van de nieuwe buren van een geplande mega geitenstal in het Gelderse Rossum. De bestemming van het bewuste perceel werd op het allerlaatste moment gewijzigd in Intensieve Veehouderij (IVH), waardoor de bouw van de stal plots mogelijk werd. De omwonenden waren te laat om bezwaar te maken.

Truc

Volgens Paul van Haren, de aanvoerder van het verzet tegen de stal, is dit een ‘truc’ om buurtbewoners buitenspel te zetten. Heeft Van Haren een punt? Worden buurtbewoners inderdaad buiten spel gezet door het bestuur van gemeenten door op het laatste moment een bestemmingsplan te wijzigen? We leggen het voor aan Marieloe van der Stoep, advocate omgevingsrecht. Zij snapt dat burgers dat zo voelen, maar benadrukt dat omwonenden de mogelijkheid hadden om in beroep te gaan tegen het definitieve bestemmingsplan.


De procedure

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld? Bij het wijzigen van een bestemmingsplan wordt er eerst een ontwerp van het bestemmingsplan gemaakt. Dat wordt ter inzage gelegd bij de gemeente, waarna iedereen daar bezwaar tegen kan maken met een zogenoemde zienswijze. Paul van Haren deed wat van de oplettende burger verwacht wordt. Hij bekeek het ontwerpbestemmingsplan, zag daar niets vreemds in staan, en diende geen zienswijze in.

De truc

Want in het ontwerpbestemmingsplan was de bestemming van het perceel bij hem in de straat nog niet veranderd. Wat Van Haren toen nog niet kon weten, was dat de bestemming op de laatst mogelijke dag gewijzigd werd in IVH. Daar kwam hij pas veel later achter. En toen was de termijn van 6 weken waarbinnen beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State allang voorbij.

Alert

Van Haren had geen reden om te vermoeden dat het plan zo ingrijpend zou worden gewijzigd op de laatste dag. Je moet als burger dus twee keer alert zijn als het bestemmingsplan gewijzigd wordt: bij de inzage van het ontwerp van het bestemmingsplan, én bij de inzage van het definitieve bestemmingsplan. Van Haren: ‘Dus je moet eigenlijk op het gemeentehuis gaan zitten wachten tot het laatste moment.’


Beroep op bestuur

Conclusie is dat Van Haren en de andere buurtbewoners beter hadden moeten opletten. En dat steekt. Waarom moeten mensen zelf in de gaten houden wat er in hun omgeving staat te gebeuren en worden ze daar niet actief van op de hoogte gesteld? Gemeenten moeten alle wijzigingen van het bestemmingsplan publiceren in de Staatscourant en in een huis-aan-huisblad, dag- of nieuwsblad, of op internet. Maar je moet als burger dus maar net weten wat je wanneer in de gaten moet houden. Het bestuur van de gemeente zou ook een andere houding kunnen hebben.

Oplossing

Voor iedereen die niet verrast wil worden door trucs van het gemeentebestuur heeft advocate Van der Stoep nog een tip: Ga naar het adres van ‘zoek.overheid.nl’. Klik hier voor het adres. Daar kun je je postcode en huisnummer invullen en via de mail op de hoogte worden gehouden van alle plannen in jouw omgeving.

Bron: De Monitor; 19 september 2016

Reageren? Nuttige informatie? Andere trucs? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com.zaterdag 24 september 2016

Toon Kortooms en Dé Muziekschool Deurne - Asten

Toon Kortooms werd in Deurne geboren, als zevende kind in een gezin met veertien kinderen dat door de omgeving 'Circus Kortooms' werd genoemd. Zijn vader beheerde een turfstrooiselfabriek en veenderij. Op de basisschool in Griendtsveen bleek zijn schrijftalent toen hij elke opstelwedstrijd won. Van zijn boek Beekman en Beekman werden meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Dat maakt het boek tot de best verkochte roman in Nederland ooit. Help! De dokter verzuipt... stond mede dankzij de verfilming van het boek anderhalf jaar lang als nummer 1 op de bestsellerlijst.
Kortooms' romans speelden zich vooral af in de Brabantse Peel en zijn vaak gebaseerd op eigen ervaringen.

Op 28 december 2009 werd in Deurne het Toon Kortooms Park geopend. 

Toon Kortooms jaar

In Deurne wordt in 2016 de honderdste geboortedag van Toon Kortooms gevierd. Het hele jaar staat Deurne in het teken van de streekromanschrijver. Er vinden tal van activiteiten en evenementen plaats. Toon Kortooms is bij een zeer breed publiek bekend en is een van de historische dragers van Deurne als cultuurdorp. Het Toon Kortooms Park is dé aangewezen plaats voor een bijzondere cultuur manifestatie, een ontmoeting met Dé Muziekschool Deurne-Asten.


Dé Muziekschool Deurne-Asten

In 2012 besloot het bestuur van de gemeente Deurne de subsidiekraan voor RICK, op dat moment de zeer goed functionerende muziekschool van Deurne, dicht te draaien. Cultuur moest wijken voor Euro argumenten. Hiermee dreigde er een einde te komen aan muziek-, dans-, theater- en beeldende lessen in Deurne. Gelukkig namen enkele docenten van het RICK het initiatief om door te gaan met het verzorgen van kwalitatief goed, kunstzinnig onderwijs in de gemeente Deurne. Enkele jaren later sloegen de bezuinigingen ook toe in Asten. Dé Muziekschool Deurne-Asten was geboren.Dé Muziekschool ontmoet

Van tijd tot tijd laten leerlingen en docenten van Dé Muziekschool zien en horen wat de resultaten zijn van hun kunstzinnige ontwikkeling. De agenda van de site van de school geeft daarvan tal van voorbeelden. In 2015 ontstond de traditie om een serie ‘Dé Muziekschool ontmoet’ voorspeelmiddagen te organiseren. In Museum De Wieger werden in 2015 en 2016 al drie van deze bijzondere ontmoetingen gehouden.Dé Muziekschool ontmoet Toon Kortooms

In het Toon Kortooms jaar 2016 ontmoeten de bekende en bejubelde Deurnese schrijver en Dé Muziekschool elkaar. Cultuur ontmoet cultuur. Deurne wil weer groeien als cultuurdorp. Plaats van ontmoeting is het Toon Kortooms Park, de plek waar Toon Kortooms opgroeide. Het park is te vinden op het adres Griendtsveenseweg 80, Deurne, bijna aan de ingang van Griendtsveen.Programma

Zondag 25 september 2016, van 13.00 tot 16.00 uur kunt u luisteren en kijken naar slagwerk, viool, piano, dwarsfluit, accordeon, gitaar, zang, harp en dans. De optredens zullen plaatsvinden op verschillende locaties: op het terras, bij het blote voetenpad, in De Veenderij en in het museum. Ieder halfuur start een optreden. Bovendien zal Martien van Rijt twee verhalen voorlezen. Eén verhaal over dokter en kunstenaar Wiegersma uit ‘Help de dokter verzuipt’ en één verhaal speciaal voor kinderen.

Iedereen is welkom, kan kiezen uit de vele kunstzinnige mogelijkheden en ook genieten van de fijne locatie.


Toon Kortoomspark op TV

Het Toon Kortoomspark was vrijdagavond 23 september, te zien in een aflevering van het tv-programma Landinwaarts. Naar aanleiding van het Toon Kortoomsjaar brachten presentatrice Dieuwertje Blok en haar team een bezoek aan het Toon Kortoomspark en de Markt in Deurne. Het programma werd uitgezonden op NPO 2. Klik hier als u meer wilt lezen. 

vrijdag 23 september 2016

De bij, Brabant en Deurne

In het digitale  Brabant Magazine staat in het september nummer een uitgebreid artikel over bijen. Zoals bekend gaat het niet goed met de bij. Wie om zich heen kijkt, kan uit de losse pols een paar oorzaken daarvan noemen. Aantasting van het leefgebied van de bijen is de grote boosdoener. De teruggang van de bijenstand heeft wereldwijd grote gevolgen voor onze voedselvoorziening. 


De bij en Brabant

Vorig jaar stelde het bestuur van de provincie het ‘Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant’ op. Kernpunten daaruit zijn voorlichting over het nut van de bij, het verminderen van schadelijke bestrijdingsmiddelen en het verbeteren van het voedselaanbod voor bijen. In samenwerking met de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch is een gereedschapskist  gemaakt die bedoeld is voor de besturen van gemeenten in Noord-Brabant.
Meer weten? Lees ‘Noord-Brabant werkt samen voor de bij’.

Bestrijdingsmiddelen

Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw raakt de bij gedesoriënteerd. Een honingbij bijvoorbeeld kan dan de weg naar het volk niet meer terugvinden. En zo stopt de keten van voedselbevoorrading met volkensterfte als gevolg.

Woestijn

Het Brabantse buitengebied, met grootschalige intensieve landbouw, wordt wel  een woestijn voor de bijen genoemd; er is niks voor ze te halen. En het bijenleven is er hard.Eersel

Wilco van den Berg is beleidsmedewerker cultuurtechniek van de gemeente Eersel, een van de koplopers op het gebied van ecologisch bermbeheer. Momenteel brengt de gemeente Eersel de flora en wilde bijen op een aantal plekken in de omgeving in kaart. “Aan de hand van de bevindingen proberen we de natuurlijke omgeving voor de wilde bijen optimaal aan te passen”, vertelt Van den Berg. “Bijvoorbeeld door de wegbermen bloemrijker te maken.”

Andere gemeenten

Van den Berg: “Er zijn al meerdere gemeenten die op dat gebied goed werk leveren. Wij zoeken momenteel de samenwerking met omringende gemeenten, want de problematiek houdt niet op bij de gemeentegrenzen.”


Dussen

Melkveehouder Meeuwis Millenaar vindt het belangrijk dat zijn boerenbedrijf past in de omgeving. En dus heeft hij akkerranden waarin onder meer klaprozen, korenbloemen, klaversoorten en nog veel meer bloemen en planten staan. “Die trekken wilde bijen aan, maar ook akkervogels zoals de kwikstaart en de veldleeuwerik”, aldus Millenaar. Millenaar maakt voor zijn vele meters akkerranden gebruik van de beheersvergoeding van de provincie. Hierdoor zijn de onkosten zo goed als gedekt.

Burgerinitiatief

Eric van Oijen is gecertificeerd biologisch imker en betrokken bij het burgerinitiatief ‘Food4Bees’. De besturen van de gemeenten Oirschot, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Bladel, Bergeijk en Eersel hebben in samenwerking met Stichting Food4Bees het projectplan ‘Bloeiende Kempen’ opgesteld. Het doel van dit plan is: “Verbetering van het leefgebied van de bijen en andere bestuivende insecten in de Kempen.
Klik hier voor meer informatie.


Consument

De wezenlijke verandering moet volgens Eric van Oijen komen van de consument; die gaat steeds meer inzien dat meer biologische producten uiteindelijk beter zijn voor mens en milieu.

Bron: Brabant Magazine 24, september 2016


De bij en Deurne

Deurne heeft een zeer actieve bijenvereniging. ‘Ambrosius’ doet veel, maar kan niet zonder de actieve medewerking en steun van het bestuur (raad en college) van Deurne.

Wat zijn uw ideeën voor het ingrijpend verbeteren van de bijenstand in Deurne? 

Denk aan onderwerpen als bestrijdingsmiddelen, intensieve veehouderij, wilde bloemen, natuurlijke diversiteit, akkerranden, biologische landbouw etc. etc.

Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt niet vrijgegeven. De inhoud van uw reactie wel. Helpt u mee om Deurne een gezonde gemeente te maken? Een doorbraak is ook in Deurne nodig. donderdag 22 september 2016

Klimaatwet met spoed naar Kamer

PvdA en GroenLinks maken haast met hun klimaatwet. De partijen stuurden het wetsvoorstel 12 september 2016 naar de Tweede Kamer en de Raad van State, wat veel eerder is dan gedacht. De initiatiefnemers, fractieleiders Diederik Samsom en Jesse Klaver, willen zo bereiken dat de huidige Tweede Kamerleden zich nog uitspreken over de klimaatwet.


Milieudoelen

Coalitiepartij PvdA en oppositiepartij GroenLinks kondigden hun plan vorig jaar november aan, niet toevallig aan de vooravond van de mondiale klimaattop in Parijs. De wet moet zorgen voor harde, afrekenbare milieudoelen, zoals een CO2-reductie van 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990 en 100 procent schone energie in 2050.

Tegenstanders

Het voorstel kent duidelijke tegenstanders. PVV'er Barry Madlener zei eerder: "De klimaatwet van de linkse fractievoorzitters mag wat ons betreft meteen de prullenbak in." Ook de VVD keert zich tegen het initiatief van PvdA en GroenLinks. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra: "Als dit kabinet meer gaat doen aan klimaatbeleid dan de andere landen, is het eindresultaat dat Nederland armer wordt en de wereld nog steeds warmer." Het CDA sluit zich bij de kritiek aan. Waar de critici met name over struikelen, zijn de doelen voor CO2-reductie, die scherper zijn dan wat binnen de Europese Unie is afgesproken.


Uitstel

Premier Rutte reageerde tijdens een Kamerdebat, eind vorig jaar, koeltjes op het idee van een klimaatwet. Hij wilde zich er nog niet over uitspreken en voorspelde dat het onderwerp 'bij de formatie een belangrijke rol zal kunnen spelen'. Die gedachte leeft ook in de Tweede Kamer. GroenLinks en PvdA willen het zover niet laten komen. Het is een gok, vinden ze, om de wet over te laten aan de partijen die een volgend kabinet zullen vormen, vooral in de wetenschap dat de sociaal-democraten naar alle waarschijnlijkheid nu invloedrijker zijn dan straks.

Prinsjesdag

De afgelopen maanden is alles op alles gezet om het wetsvoorstel nog voor Prinsjesdag af te ronden. Onder meer het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, VNO-NCW en Milieudefensie hebben Klaver en Samsom geadviseerd over de exacte inhoud van de wet.

Meerderheid

SP, D66 en ChristenUnie zijn voorzichtig positief over de klimaatwet, hoewel ze nog veel vragen hebben. Opgeteld met kleine fracties, zoals de Partij voor de Dieren, gloort er voor PvdA en GroenLinks in de huidige Tweede Kamer een meerderheid. Die kans willen de linkse partijen grijpen.

Doelen in de klimaatwet
CO2-reductie van 55 procent in 2030 ten opzicht van 1990. En 95 procent in 2050.
100 procent hernieuwbare energie in 2050.
Elk jaar verschijnt een klimaatbegroting. Daarin maakt het kabinet duidelijk wat de opgave voor het komend jaar is en hoe de verschillende ministeries dit willen bereiken.
Elke vijf jaar verschijnt een klimaatplan. Daarin staan afspraken voor CO2-reductie, hernieuwbare energie en energiebesparing.
Coördinatie rond uitvoering van de klimaatwet is een taak van de minister-president.


Bron: Trouw; 12 september 2016

woensdag 21 september 2016

Grondgebonden is de beste keuze

Natuurmonumenten roert zich volop in de discussies rondom landbouw en melkveehouderij. We spreken ons uit over grondgebondenheid in de melkveehouderij en over de invoering van fosfaatrechten. Is het opmerkelijk dat een terreinbeherende club zich hiermee bemoeit? Nee, is ons stellige antwoord. Sterker nog: het is voor ons een vanzelfsprekende plicht.


Natuurmonumenten

U kent Natuurmonumenten waarschijnlijk als natuurbeheerder. En die zijn we ook. Juist die rol brengt verplichtingen met zich mee. Ons doel is immers het behoud en de bescherming van de natuur in Nederland. Natuur kunnen we niet alleen beschermen door onszelf op te sluiten in onze natuurgebieden. Enerzijds omdat we een vereniging van natuurbeschermers zijn en natuur zich ook buiten onze terreinen bevindt. Ze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van onze leefomgeving. En anderzijds omdat ‘de buitenwereld’ natuurlijk van invloed is op onze natuurgebieden.

Landelijk gebied

We besteden steeds meer aandacht aan het landelijk gebied. Waarom?  Omdat we daar zien dat de kwaliteit van natuur achteruit gaat. Landschappen worden steeds eentoniger en saaier. Het landelijk gebied wordt kleurloos, stil en leeg. Minder soorten planten en dieren zijn al alarmerend genoeg, maar het vormt vooral ook een indicator dat de kwaliteit van water, bodem en lucht onder druk staat. De vervuiling van deze natuurlijke bronnen is een directe bedreiging van de biodiversiteit van platteland én van natuurgebieden.


Landbouw

We kunnen onze ogen niet sluiten voor de rol die de landbouw daarin speelt. De impact van deze sector op onze omgeving is groot en overschrijdt wettelijke grenzen. We zijn ervan overtuigd dat voedselproductie en natuur geen tegenstellingen zijn. Een voedselsysteem waarin natuur de onmisbare schakel van de keten vormt is mogelijk. Als we gezamenlijk tot dat systeem weten te komen, dan is dat niet alleen goed voor de natuur, maar draagt dat ook bij aan het toekomstperspectief van de landbouw.

De landbouw kan op maatschappelijke waardering rekenen als ze drager is van een mooi en gezond landelijk gebied.


Melkveehouderij

De melkveehouderij staat aan de vooravond van belangrijke keuzes. Hoe gaan we grondgebondenheid bevorderen? Wie krijgen fosfaatrechten? Hoe stuurt en ondersteunt de overheid? Het streven naar kwaliteit en het behalen van een renderend bedrijfsresultaat kunnen op gespannen voet met elkaar staan.

De overheid heeft de taak te sturen op duurzaamheid én de omslag voor ondernemers te vergemakkelijken. Ook financieel.Duurzaam toekomstperspectief

Wij, Natuurmonumenten, geloven dat een grondgebonden melkveehouderij het enige echte duurzame toekomstperspectief biedt. Een grondgebonden melkveehouderij onderneemt in evenwicht met de omgeving en heeft oog voor weidegang en voor agrarisch natuurbeheer. Bij grondgebonden bedrijven kunnen regionale kringlopen makkelijker worden gesloten. Dat verlaagt de milieudruk van het bedrijf op de omgeving.

Verdere intensivering

Produceren voor een steeds lagere kostprijs om tijdelijk te kunnen profiteren van export is niet houdbaar. De intensivering van de melkveehouderij heeft geen langetermijnperspectief als je de wensen voor ons landelijk gebied daar ook in meeweegt.

De maatschappij wil een leefbaar landelijk gebied. Dit vraagt om het maken van stevige en bewuste keuzes. Noodzakelijk, maar met een perspectief op beter.


Bron: Milkstory; 19 september 2016


Reageren? Deze standpunten van Natuurbeheer gelden zeker ook voor Deurne en omgeving. Het zou goed zijn als er een wisselwerking ontstond tussen de gemeenteraad van Deurne en vertegenwoordigers van Natuurbeheer. Dan kun je samen een visie ontwikkelen op de toekomst van Deurne. Laat de standpunten van Natuurbeheer meetellen in de voorbereiding van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in 2018. Reageren kan door een mailtje te sturen aan duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt natuurlijk niet bekend gemaakt.