zaterdag 27 augustus 2016

In Duitsland duurzaam veevoer zonder geïmporteerde soja

Nederlandse dieren krijgen meestal voer uit de voerfabriek en daar zit heel vaak soja in die ingevoerd wordt uit Zuid-Amerika. Daar gaat de teelt vaak gepaard met verlies van kostbaar regenwoud en asociale behandeling van kleine boeren. In Meckelenburg-Voor-Pommeren, een deelstaat in het noordoosten van Duitsland, probeert de hele varkensketen nu om zich te bevrijden van de import van soja.


Het project

In Meckelenburg-Voor-Pommeren is een project van start gegaan met de titel 'Inheemse peulvruchten in de varkensvoedering'. Duurzaamheid, regionale herkomst en rendement zijn uitgangspunten. Partners in de varkenshouderij en voer- en vleessector bundelen krachten in een poging om los te komen van de import van soja. Deze eiwitrijke voedergrondstof moet worden vervangen door binnenlandse proteïnerijke gewassen, zonder dat dit afbreuk doet aan de productiviteit en vleeskwaliteit. Het landbouwministerie van de deelstaat verleent financiële steun aan het tweejarige project.

Slecht imago importsoja

Importsoja staat er qua imago slecht voor en doet daarmee ook afbreuk aan het imago van varkensvlees. De geïmporteerde en tot dusver onmisbare soja is vooral afkomstig uit Zuid-Amerika. De teeltomstandigheden voldoen in veel gevallen niet aan de Europese standaards en het zaadgoed is transgeen, wat in Europa ook met argusogen wordt bekeken. Transgeen betekent dat het erfelijk materiaal van het zaadgoed een gen heeft dat afkomstig is van een andere soort. Bovendien gaat de teelt vaak ten koste van de tropische regenwouden, aldus de overheersende opvatting over deze grondstof. Allemaal bekende redenen om van de 'importsojaverslaving' af te raken.

Regionaal voedsel

Een bijkomende reden is de groeiende vraag naar regionaal geproduceerd voedsel. Vlees van varkens uit de regio is leuk, maar nog leuker wordt het voor de consument als de varkens ook zijn gemest met regionaal geteeld voer. In het project ‘Einheimische Leguminosen in der Schweinefütterung’ zal worden ingezet op primair lupine. Meckelenburg-Voor-Pommeren heeft sinds vorig jaar een lupinenetwerk dat opgezet is om de proteïnevoerstrategie uit te voeren. Ook ‘Berlijn’ wil minder sojaimport en meer binnenlands eiwitrijk voer.


Europa

De financiële steun van de deelstaat komt deels uit de Europese plattelandsbevorderingsmiddelen. Officieel draait het project daarom onder de vlag van de Europese Unie, en wel van het innovatieprogramma, het Europese Innovatiepartnerschap voor agrarische productiviteit en duurzaamheid.

Bron: Boerderij; 17 augustus 2016

Reageren? Weet u dat ook in de intensieve veehouderij in zuidoost Brabant en Noord Limburg veel soja uit Zuid-Amerika gevoerd wordt? Helaas is er nog geen project opgestart door het bestuur van Noord-Brabant om daaraan een einde te maken. Als u uw mening wilt delen: stuur een bericht per mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt niet gepubliceerd, de inhoud van het bericht wel.


vrijdag 26 augustus 2016

Offensief buurt tegen megastal in Geesteren

Als het bestuur van de gemeente akkoord gaat, neemt het aantal varkens in de Geesterense megastal van maatschap Ter Haar-Koier toe van ruim 3.200 naar meer dan 9.000. De buurt roept de gemeenteraad van Berkelland op de uitbouw van de varkenshouderij af te wijzen. De houding van burgemeester en wethouders wordt gehekeld door de omwonenden.


Bestuur betrouwbaar?

Het steekt de omwonenden van de geplande megastal van Ter Haar-Koier in Geesteren (vijftien woningen, tientallen bewoners) dat het Berkellandse college eerder gemaakte afspraken naast zich neerlegt. B en W ontkennen de geldigheid van de betreffende overeenkomst. Die is destijds met een werkgroep van de buurt en Ter Haar-Koier vastgelegd door tussenkomst van de toenmalige voorzitter van de Gebiedscommissie, op voordracht van het bestuur van de gemeente.

Bewoners niet bevoegd

Het college noemt deze werkgroep inmiddels ‘geen bevoegde instantie’. Bovendien staat het akkoord niet op papier. “Einde discussie”, concluderen de omwonenden in een paginagrote advertentie vandaag in Achterhoek Nieuws. “,  “Opnieuw dreigt stank voor dank voor ons, dit keer veroorzaakt door het bestuur van de gemeente.”

Harde afspraken

De uit 2002 daterende afspraken hielden in dat het nieuw te bouwen bedrijf aan de Walemaatweg in Geesteren een capaciteit zou krijgen van maximaal 2.800 vleesvarkens en 430 zeugen, de modernste technieken toegepast zouden worden om stankoverlast te beperken en de gebouwen door aanplanting zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken zouden worden. Op basis hiervan stemde de buurt in met de komst van de varkenshouderij naar het Geesterense buitengebied, tussen Borculo en Neede.

Afspraken genegeerd

Vanaf de dag van de opening ging het bedrijf volstrekt z’n eigen gang, stelt de buurt. “We waren niet meer nodig. Alle met ons gemaakte afspraken werden systematisch genegeerd. Ter Haar-Koier verwees vervolgens naar de minimale wettelijke eisen waaraan de varkenshouderij zou voldoen. Zo bleef onder meer de installatie van luchtwassers uit.”


Ernstige gevolgen

De omwonenden willen dat B en W de uitbreidingsaanvraag van Ter Haar niet in behandeling laat nemen door de gemeenteraad. “Dat zou ernstige gevolgen hebben. Niet alleen beloont het college daarmee aantoonbaar wangedrag van de aanvrager, maar erger, het bestuur van de gemeente zou zich als een onbetrouwbare onderhandelingspartner in onze richting ontpoppen. Dat mag niet gebeuren.”

Bestuur

Het bestuur en de onderliggende politiek wordt opgeroepen de vergroting tot een megastal af te wijzen. De buurt: “Het gemeentebeleid behoort niet alleen de belangen van een individuele varkenshouder te dienen, maar ook de leef kwaliteit en de gezondheid van de bewoners in de buitengebieden. De raad moet zich uitspreken dat een verwacht ‘geurniveau van 10 odeur eenheden’ een beslist onacceptabele stankoverlast oplevert.”


Zwijgende ondernemer, zwalkend bestuur

De maatschap Ter Haar-Koier wil niet reageren. Het bestuur van de gemeente stelde al eerder dat nog lang niet zeker is dat het bestuur van Berkelland meewerkt aan de uitbreiding.

Bron: Tubantia; 23 augustus 2016


Reageren? Er zijn in Deurne soortgelijke gevallen. Soms durven bewoners om allerlei redenen (buurt, familie, sociale status, geschiedenis, macht, juridische gevolgen) niet, zoals in Berkelland wel, te reageren. Is verandering nodig, ook in Deurne? Stuur een bericht naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt niet bekend gemaakt, de inhoud van uw reactie wel.


donderdag 25 augustus 2016

Deurne, dorp van cultuur, kunst, creativiteit en gezond eten

Al decennia lang staat Deurne bekend als dorp dat bol staat van kunst en cultuur. Die kracht wordt gedragen door de inwoners. Deurne heeft een groot aantal innovatieve inwoners. Vaak spelen buurt- en vriendengroepen een belangrijke rol bij het bedenken en realiseren van activiteiten die Deurne op een positieve manier in de wereld bekend maken.


Het Stief

De Deurnese Vriendengroep Het Stief stond aan de wieg van verschillende creatieve en op de gemeenschap van Deurne gerichte initiatieven. Ze misten de aanwezigheid van een bioscoop in Deurne. In 1992 hadden ze veel succes met een carnavalsnummer. Met de opbrengst daarvan werd Stichting Het Witte Doek opgericht. De eerste Nacht van het Witte Doek was een feit. Dat is nu 25 jaar geleden. De Nacht van het Witte Doek 2016 is van zilver. In het laatste weekeinde van 2016 staat heel Deurne in het teken van ‘De Nacht is Zilver’.


Hoogtepunten

Vrijdag 26 augustus

Speciale, spectaculaire openingsact van ‘De Nacht is Zilver’.
Films op de Markt, de Wieger en in het Cultuur Centrum.

Zaterdag 27 augustus

Kindergala met Jochem van Gelder.
‘De Nacht draait door’ met onder andere Monic Hendrickx.
Film voor vrienden, sponsoren en relaties van het Witte Doek.
Films op 8 locaties.

Zondag 28 augustus

Koopzondag.
Doorlopende voorstelling van films gemaakt door kinderen uit Deurne.
Boeken- platen- en cultuurmarkt.
Gezonde hapjes proeverij.
Optreden van U’mtata, bekend in Deurne en ver daarbuiten, ook een initiatief van vriendengroep Het Stief.
Filmquiz.
Films op 8 locaties, waaronder de ‘Deurnese’ film NEP, een ‘street movie’, geproduceerd in samenwerking met het Peelland College.
Snoezelbioscoop het Rijtven.


Details

Details van alle activiteiten staan in het op grote schaal verspreide programmaboekje.
Zie ook de website van het Witte Doek voor het volledige programma en het laatste nieuws.


Vrienden van het Witte Doek

In 2013 begon een campagne Vrienden van het Witte Doek. Wie wil er geen vriend zijn van dit geweldige initiatief? Je bent vriend als je je opgeeft en 25 euro betaalt. Vrienden helpen om Deurne met Het Witte Doek jaarlijks (en misschien vaker) op de culturele kaart van Nederland te zetten. Vrienden krijgen ieder jaar twee gratis filmavonden en blijven met de nieuwsbrief goed op de hoogte.

Als Vriend van het Witte Doek steun je Deurne, dorp van kunst, cultuur, creativiteit en gezond eten.

woensdag 24 augustus 2016

Nederlandse boeren, van veel naar hoogwaardig

Het Europese landbouwbeleid is tot nu toe traditioneel en nationalistisch. Van  noodzakelijke vernieuwing, gericht op de toekomst, was weinig te merken. Het landbouwbeleid, stevig beïnvloed door een leger lobbyisten, was en is vooral gericht op subsidies en het handhaven van de status quo. Wellicht komt daarin verandering.Doorbraak

Op 20 juli 2016 presenteerde de ‘Europese denktank voor strategie’ een adviesrapport, gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. In het advies schetst de denktank uitvoerig de nadelen van de huidige grootschalige en intensieve landbouw.

Uit het rapport: “De gevolgen van het huidige EU-landbouwbeleid zijn: ontvolking van het platteland, achteruitgang van bodem- en waterkwaliteit en verlies van biodiversiteit.”


Nederland

Vertaald naar Nederland: “Nederland moet niet een etalage willen zijn van intensieve agrarische bedrijven. Ook moet Nederland niet model willen staan voor agrarische ondernemingen zoals die er in de wereld uit zouden moeten zien naar de mening van de Nederlandse landbouwvoormannen en Topsector Agri&Food.

Kleine bedrijven

Nee, Nederland moet eerder een bron zijn van kennis en hoogwaardige producten waarmee we wereldwijd maatwerk kunnen bieden voor met name de vele kleine boerenbedrijven in de wereld. Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld is heel kleinschalig, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond.”

Kleine boeren

‘Kleine boeren’ zijn vaak weerbaarder dan ‘grote’. Minstens even belangrijk is dat kleine bedrijven kansen bieden  aan iedereen die boer / boerin wil worden of blijven.

Hoogwaardig

Nederlandse boeren en tuinders kunnen in plaats van producten voor de massamarkt beter hoogwaardige producten leveren, zoals gewassen en dieren waarmee zij zich duidelijk onderscheiden op de wereldmarkt.


Nederlandse visie

Welke landbouwvisie  zal ons gepresenteerd worden op Prinsjesdag 2016? Biedt de Nederlandse regering weerstand tegen de Nederlandse lobby-machine? Het is tijd om het roer in de Nederlandse landbouw om te gooien. Uitdagingen en kansen genoeg voor een duurzame voedselvoorziening. Er zijn veel marktkansen voor toelevering van kennis en innovatieve producten en maatwerk voor rendabele kleinschalige, ecologisch verantwoorde landbouw, waar ook ter wereld.

Wageningen Universiteit zou daarvoor eens een goed masterplan moeten maken.


Bron: Sustainable Food Supply Foundation; 19 augustus 2016

Het adviesrapport

Voor de echt geïnteresseerden, zoals ongetwijfeld de top van de ZLTO, hierbij de link naar het rapport van de Europese denktank.

dinsdag 23 augustus 2016

De boer wil wel, nu de consument nog

Een boer over de toekomst

De gevolgen van intensieve landbouw houden de gemoederen danig bezig. In de Leeuwarder Courant lezen we geregeld over landschapspijn en groene woestijnen. Onlangs had iemand het zelfs over een groene hel. Wie er verantwoordelijk is voor deze hel, blijft het grote twistpunt. 


Omschakeling

Wij bezitten een melkveehouderij in Friesland en zijn sinds kort biologisch. Aan de omschakeling naar biologisch is een heel proces van bewustwording voorafgegaan. Wij konden namelijk ook erg genieten van strak gemaaide weiden en strooiden met plezier kunst- en drijfmest om het gras snel te laten groeien. Het gaf veel voldoening om steeds meer melk te produceren. Totdat we erachter kwamen dat de grutto 's zo hun jongen niet groot konden krijgen: ons weiland van overvloed bood hun niet genoeg voedsel. Ze verhongerden. Dit was voor ons het begin van anders denken en anders boeren.


Minder vergif

Eerst probeerden we het met minder kunstmest en minder vergif ('gewasbescherming'). We streefden naar extensivering, kruidenrijk gras en minder krachtvoer voor de koe. Hierdoor gaven de koeien minder melk. Dat verlies aan opbrengst probeerden we uit de markt te halen. Dit viel echter niet mee; waarschijnlijk was het verschil dat we maakten niet duidelijk genoeg voor de consument.


Eko-keurmerk

Daarom besloten we om te schakelen naar biologisch. Met het eko-keurmerk is voor iedereen duidelijk waar we voor staan en krijgen wij een meerprijs voor de melk. We zijn helemaal gestopt met kunstmest en gif. Dat was geen probleem. We zagen een weelde aan bloemen en dierenleven ontstaan.

De wereld voeden

Sommigen zullen nu denken: biologisch is helemaal niet duurzaam, we moeten de wereld voeden. De wereldbevolking groeit deze eeuw waarschijnlijk naar negen miljard mensen en die moeten allemaal eten. Volgens de Britse bioloog Dave Goulson levert biologische teelt weliswaar twintig procent minder op, maar als je dat afzet tegen alle voedselverspilling krijg je weer een heel ander plaatje.

Positief

Er zijn veel positieve ontwikkelingen. Steeds meer consumenten kiezen hun producten bewust. Hierbij is prijs gelukkig lang niet altijd het belangrijkste. De biologische markt groeit met drie procent per jaar. Daarnaast willen veel boeren omschakelen naar biologisch, voornamelijk als gevolg van de veel betere prijs voor biologische melk. Maar wat de reden ook is, het is goed nieuws. Stel je Friesland eens voor met meer biologische boerenbedrijven. Of misschien wel alleen maar biologische bedrijven. Al die bloemen, dieren en vogels...


De markt (wij dus)

Helaas kan op dit moment niet iedere boer die dat wil, biologisch worden. Leden van Friesland Campina bijvoorbeeld komen op een wachtlijst. De reden: de markt kan niet meer biologische melk opnemen. Het aantal kopers van biologische producten stijgt namelijk niet snel genoeg. Melkveehouderijen produceren voor de markt. Ze kunnen de extra biologische melk niet kwijt. Dat is toch ontzettend jammer?


En nu de consument

Dus als u weer eens boodschappen doet, grijp dan eens dat pak zuivel met een eko-keurmerk. Dan draagt u actief bij aan een mooi landschap. Want we kunnen nu met recht zeggen: de consument is aan zet. En consumenten zijn wij allemaal.

Bron: Trouw; 22 augustus 2016