woensdag 29 maart 2017

Help de Snoertseplak

De Snoertseplak is uniek in Deurne. Toen burgers en boeren samen een alternatief zochten voor de bouw van een megastal ontstond deze ontdekboerderij. Het doel is dat er verbinding ontstaat tussen mensen en dieren, met het milieu en de toekomst als een verbindende factor. 


Ontwikkeling

De Snoertseplak is nieuw en groeit en ontwikkelt voortdurend. Er is 11 ha grond op het grondgebied van Liessel. De Snoertseplak heeft de steun van het bestuur van Noord Brabant en ontstond toen het bestuur van de provincie een einde maakte aan de ambities van het veebedrijf Asvam, dat hier een groot varkensbedrijf wilde toevoegen aan het al ver overbelaste Deurne. Gelukkig stak het bestuur van de provincie Noord Brabant er een stokje voor.

Ideeënfabriek

Enthousiaste mensen hebben hard gewerkt om de eerste stappen te zetten naar een agrarisch bedrijf waar inwoners, deskundigen en ondernemers elkaar inspireren om te komen tot een plek waar ideeën omgezet kunnen worden in nieuwe werkelijkheid. Een plek ook waar scholieren en studenten naar toe komen om te leren en bij te dragen aan vernieuwing. De Snoertseplak is er voor alle inwoners van Deurne. Agrarische innovatie, kleinschalig, evenwicht zoekend tussen verschillende belangen, leren van het verleden en uitkijken naar een nieuwe toekomst voor Deurne en heel zuidoost Brabant.

De eerste stappen

De Snoertseplak is een plaats waar je een kijkje neemt achter de schermen van een echte en eerlijke boerderij, die net een tikkeltje anders is: met andere gewassen, een ander voedselbos, andere activiteiten en waar dieren anders opgroeien.

Groei

Voor de verdere groei is geld nodig. Het zal nog even duren voor opbrengsten zullen bijdragen aan financieel evenwicht. De pioniers van de Snoertseplak doen een beroep op de inwoners van Deurne. Dat doen ze met een crowdfunding actie die nog maar enkele dagen zal lopen.
Met je financiële bijdrage investeer je rechtstreeks in:  de inrichting van het terrein, de aanplant van het voedselbos, het opknappen en inrichten van de oude boerderij en de aanschaf van gereedschap.


Doe mee

Lees hier alles over de crowdfunding actie, hoe je mee kunt doen en wat je bijdrage kan opleveren.

De Snoertseplak is van de inwoners van Deurne. Doe mee en laat zien dat je ook gelooft in een andere toekomst.


dinsdag 28 maart 2017

De veeindustrie is de grote blinde vlek van ons land

Open brief door Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie.
Vorige week bracht ‘Animal Rights’ schokkende undercover beelden naar buiten van horrorpraktijken in een Belgisch slachthuis.

Het varkensvlees uit dit slachthuis werd verkocht onder het keurmerk 'Beter voor iedereen'. Direct trad het gebruikelijke psychologische afweermechanisme in werking. “Er is geen gevaar voor de voedselveiligheid”, meldde de NOS geruststellend. “In Nederland kan dit nooit gebeuren”, wist een woordvoerder met grote stelligheid. En een dag later was het slachthuis gesloten en konden we weer rustig slapen en voortaan vaker 'diervriendelijk vlees' kopen.


Slachthuis

Op zo'n moment is het goed te onderstrepen dat alle vee, ook biologisch en 'diervriendelijk' gehouden, in hetzelfde slachthuis eindigt. En dat we geen idee hebben wat er in die slachthuizen precies gebeurt, want er is geen cameratoezicht. Misstanden komen steevast aan het licht via undercover werk van dierenactivisten, niet door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) die inspecties meestal aankondigt en bovendien zwaar onderbezet is.

Overtredingen

Het leeuwendeel van de dieren heeft onder erbarmelijke omstandigheden  geleefd. Volgens onderzoek van de stichtingen ‘Dier & Recht’ en ‘Varkens in Nood’ overtraden Nederlandse veehouders in 2013 minstens 2,7 miljard keer de wet, met nadelige gevolgen voor zo'n 500 miljoen dieren. Die overtredingen zijn structureel en er wordt niets aan gedaan; niet door de veehouder, niet door een dierenarts, en niet door de NVWA.


Schokkend

De omvang en ernst van deze wetsovertredingen is schokkend. Maar schokkender is wat er níét gebeurt. Het grootschalig negeren van de wet en systematisch toebrengen van letsel aan levende dieren veroorzaakt geen rel. We hebben het er niet over. In wezen gaat het hier om de grootste groep georganiseerde wetsovertreders in de samenleving tegenover de meest weerloze slachtoffers, dieren die geen enkele manier hebben om voor zichzelf op te komen.

Eetbaar is pech

De meeste mensen geven desgevraagd aan dat ze van dieren houden en vinden dat dieren recht hebben op een goed leven. De pech van het varken is dat het eetbaar is. Varkens zijn aanhankelijke, gevoelige, zeer sociale dieren met ieder hun eigen unieke karakter. Ze zijn intelligenter dan honden. Experimenteel onderzoek in Engeland heeft aangetoond dat mensen precies hetzelfde dier minder morele waarde toeschrijven wanneer ze het als eetbaar beschouwen en dat ze een dier minder gevoel toedichten wanneer ze dat dier net te eten kregen.


Gesloten deuren

Omdat het varken ons goed smaakt, komt het ons als beschaafde burgers dus wel goed uit dat de hel waarin deze dieren leven en sterven, zich afspeelt achter gesloten deuren. De medewerker van ‘Animal Rights’ werkte een maand in het slachthuis. De beelden werden op Facebook verborgen omdat ze te wreed waren en in het nieuws werden niet de ergste beelden getoond. Het was te erg. Maar vandaag is het weer ‘business as usual’. Het product uit deze sector blijft overal vrij te koop voor Jan en alleman, en iedereen die het koopt investeert in wezen in deze bedrijfstak.

De veeindustrie is de grote blinde vlek van ons land. Een schandvlek. Ooit zullen we zeggen: we wisten niet dat het zo erg was. We wisten het niet, want we keken de andere kant op.


Bron: de Volkskrant; 27 maart 2017

Lees ook: “Alwéér een vleesschandaal. Maar gaan we er ook anders door eten?” en “Mishandeling op slachtvloer: kreupele varkens geschopt, geslagen of aan oren gesleept.”

maandag 27 maart 2017

Politieke crisis in Noord-Brabant over intensieve veehouderij

Door verschillende visies op de intensieve veehouderij in het Noord-Brabantse Bladel, is na het vertrek van een wethouder ook de coalitie in Bladel gesneuveld.
Wethouder Joan Veldhuizen diende haar ontslag in omdat ze het niet eens is met het standpunt van de meerderheid van het Bladelse college van B en W. Dat wil uitbreiding van veebedrijven toestaan, omdat door nieuwe technieken de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak afneemt.


Risico’s

Daarmee gaat het college volgens Veldhuizen voorbij aan de risico's die samenhangen met aantallen dieren, zoals de schadelijke effecten van mest en de uitbraak van ziekten. "Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor verdere toename van de veestapel en de risico's die daarmee gepaard gaan. Het gaat hier over de gezondheid van onze inwoners. Ik maak mij daar ernstige zorgen over", schrijft ze in een uitgebreide verklaring.

Minder dieren

Twee weken geleden was Veldhuizen op een zeer druk bezochte bijeenkomst in Deurne waar medici hun zorgen deelden en spraken over de risico’s voor de volksgezondheid en de maatschappelijke kosten van de intensieve veehouderij. "Iedereen weet dat waar veel dieren dicht op elkaar zitten, de kans groot is op uitbraak van ziekten." Veldhuizen: "Hun advies was duidelijk: bij de bron aanpakken, dus minder dieren."

Bladel

De boeren in de omgeving van Bladel en landbouworganisatie LTO willen niet reageren op het besluit van Joan Veldhuizen. CDA-wethouder Fons D’Haens uit Bladel verschilt met zijn collega Veldhuizen van mening. "Veldhuizen wilde sturen op aantallen, dus geen dieren erbij." D’Haens wil liever kijken naar de effecten van de bedrijven.  "Dat houdt in dat er dieren bij mogen komen als de milieugevolgen en de volksgezondheid effecten gelijk blijven of minder worden", vindt hij.

Nieuwe stallen

"Je ziet dat bij nieuwe stallen er minder ammoniak en geur wordt verspreid. Er wordt dan gebruik gemaakt van technologische middelen, zoals luchtwassers bij varkenshouders. Bij pluimveestallen ligt dit ingewikkelder. Daar zijn minder technologische middelen beschikbaar. In de praktijk zouden pluimveehouders daarom ook minder makkelijk kunnen uitbreiden."

Kleinschaligheid

"Met techniek kan je niet alles oplossen. Als de CDA-wethouder zegt dat hij meer dieren wil als de overlast maar gelijk blijft, dan zegt hij iets wat onmogelijk is", zegt gepensioneerd programmadirecteur voor de leefomgeving van de GGD, Jos van de Sande. "De enige oplossing is alleen vleesproductie voor eigen land, terug (vooruit) naar de kleinschaligheid. Nu groeit het de pan uit. Het RIVM heeft in een rapport 86 ziektes beschreven die langs kunnen komen. Q-koorts was het signaal. Daaraan kan je zien hoever het kan gaan", aldus Van de Sande.

Den Haag

Het probleem is niet op gemeenteniveau te regelen of in het provinciehuis. Dat moet vastgelegd worden in landelijke wet- en regelgeving. "Alleen zo creëer je duidelijkheid voor alle partijen. In heel Nederland", zegt GroenLinks-wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen in het Eindhovens Dagblad. Hij realiseert zich dat vanuit Den Haag voorlopig geen witte rook te verwachten is. "De provincie Noord-Brabant probeert in de tussentijd met extra regelgeving zoals een puntensysteem, sloopregelingen en stikstofbeperkingen de druk op het buitengebied te verminderen. Maar het wettelijke toetsingskader moet uit Den Haag komen."

Bron: NOS; 25 maart2017

Deurne

Het is niet bekend wat de standpunten zijn van de individuele leden van de gemeenteraad in Deurne. Wel bekend zijn de standpunten van de drie partijen die in Deurne samen een bestuurlijke coalitie vormen. Bekend is ook dat die drie partijen absolute gehoorzaamheid eisen van ‘hun’ leden in de gemeenteraad.

De vraag is of het bestuur van die drie partijen daarmee ook de eigen leden van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger verlost van hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de inwoners van Deurne. Waarschijnlijk niet.

zaterdag 25 maart 2017

Wethouder Bladel pakt intensieve veehouderij aan

Joan Veldhuizen, wethouder in Bladel, stapt op na verschil van inzicht met het college van B&W over intensieve veehouderij. Joan Veldhuizen heeft donderdagavond haar ontslag ingediend. De reden is de richting die de meerderheid van het college van B&W op wil met de intensieve veehouderij in Bladel.


Meer vee

Het college wil uitbreiding van veebedrijven onder voorwaarden toestaan. Veldhuizen kan dat standpunt voor zichzelf niet verantwoorden en is opgestapt.
Lees hier de verklaring van Joan Veldhuizen.
Joan Veldhuizen was van 2010 tot 2014 wethouder van GroenLinks en vanaf 2014 van PRO5, de lokale partij die ontstond na samenvoeging van de fracties van PvdA en GroenLinks. PRO5 vormt in Bladel een coalitie met CDA en VHP (Vrije Hapertse Partij).

Hoop op nieuwe technieken

De meerderheid van het Bladelse college vindt uitbreiding van veebedrijven verantwoord omdat door nieuwe technieken de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak afneemt. Volgens Veldhuizen gaan haar collega’s daarmee voorbij aan de gezondheidsrisico’s die juist de dieraantallen met zich meebrengen. Ze noemt de schadelijke effecten van mest en de uitbraak van ziekten door hoge concentraties dieren. “De oplossing wordt gezocht in techniek en niet in het aanpakken bij de bron, namelijk het beperken van het aantal dieren.”

Nog meer vee

Op basis van vergunningen kunnen 35 veebedrijven in Bladel nog uitbreiden, als de politiek daar geen paal en perk aan stelt. Het aantal dieren zou daardoor kunnen verdubbelen. “Als wethouder die bestuurlijk verantwoordelijk is voor gezondheid kan ik geen verantwoordelijkheid nemen voor verdere toename van de veestapel en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Het college had andere keuzes kunnen maken, maar heeft dat niet gedaan”, zei de PRO5-wethouder in een verklaring aan het begin van de gemeenteraadsvergadering.Einde coalitie

De verschillende standpunten over dieraantallen in de intensieve veehouderij hebben twee uur na het vertrek van een wethouder ook de coalitie in Bladel om zeep geholpen. Haar partij stopte de coalitiesamenwerking met CDA en Vrije Hapertse Partij (VHP).

Vertrouwen

Op de agenda van de gemeenteraad in Bladel stond de uitbreiding van een intensieve veehouderij aan de Molenweg in Hoogeloon. CDA en VHP hadden samen met oppositiepartij VVD een amendement ingediend om uitbreiding van het bedrijf met 1.800 varkens mogelijk te maken. "Dat is ons inziens tegen de coalitieafspraken", zei fractievoorzitter Marcel Roks van PRO5. "We hebben geen vertrouwen meer in het coalitieakkoord."

Principieel tegen

Roks maakte ook bekend dat PRO5 geen opvolger voor Veldhuizen gaat zoeken.

"We zijn principieel tegen het vergroten van dieraantallen. Zolang er geen instrument is om dat tegen te gaan, kunnen we geen wethouder leveren."


Bronnen: ED, 23 maart 2017 en ED 23 maart 2017vrijdag 24 maart 2017

Het bos als brandstof (1)

Overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Er zijn te veel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig. Gelukkig is er bos. Een groeiend bos slaat het broeikasgas CO2 op in de vorm van hout. Maar er moet meer gebeuren om de hoeveelheid CO2 terug te dringen.


Klimaatakkoord

Op 12 december 2015 beloofden 195 landen in het bindende klimaatakkoord van Parijs alles op alles te zetten om te voorkomen dat de aarde – als gevolg van menselijk handelen – met meer dan 2 graden opwarmt. Ook Nederland zette zijn handtekening. Drastische maatregelen zijn noodzakelijk om ook daadwerkelijk ons aan die afspraken te kunnen houden. Daarom heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken met meer dan veertig partijen een energie-akkoord gesloten. Zowel energiemaatschappijen als natuur- en milieuorganisaties zetten hun handtekening. Nederland belooft in 2020 14% duurzame energie te produceren. Zonne- en wind energie, maar ook energie op basis van houtige biomassa.

Bossen

Het verbranden van hout zou klimaat neutraal, ofwel milieuvriendelijk, zijn, omdat de CO2 die erbij vrijkomt, uiteindelijk weer wordt opgenomen door een opnieuw geplante boom. Tegenstanders zeggen: de bossen staan al onder druk. En het duurt bovendien decennia voordat de aangeplante bomen groot genoeg zijn om die CO2 op te slaan. Als ze al geplant worden. En hoe zit het met de biodiversiteit?
De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen publiceert in 2015 een kritisch visie document over biobrandstof. Een van de auteurs is professor Martijn Katan. Volgens hem is hout helemaal geen effectieve brandstof.


Biowarmte

Maar in Nederland schieten ondertussen de biowarmte centrales als paddenstoelen uit de grond. Deze zouden draaien op resthout waar je verder niks mee kunt: afval uit de bouwindustrie, of takken die overblijven na het uitdunnen van bossen. Maar is er in Nederland wel voldoende van dit resthout om deze centrales te voeden?

Vroege Vogels

In Vroege Vogels vertelt ZEMBLA verslaggever Ton van der Ham over de paar dagen die hij is opgetrokken met Leffert Oldenkamp in het bos. Oldenkamp is een gepensioneerd bosbouwer met een lange staat van dienst bij Staatsbosbeheer. Het valt hem op dat het hout dat bestemd is voor de biomassacentrales niet alleen bestaat uit kleine takjes.

3,6 miljard euro subsidie

Opgeteld is de vraag naar hout van al die kleine lokale initiatieven al enorm. Te groot om vanuit Nederland in te voorzien. Maar de bulk van de vraag naar hout komt van kolencentrales. Kolencentrales krijgen de komende jaren 3,6 miljard euro subsidie om houtpallets bij te stoken. Dat zijn samengeperste houtkorrels die met grote containerschepen worden ingevoerd uit de Baltische Staten, het zuidoosten van de Verenigde Staten en Canada.


Stoppen met subsidie?

Vooral over dit grootschalige gebruik van hout voor energie, is veel discussie. De Nederlandse minister van Economische Zaken, Henk Kamp, zei eerder dat de bijstook in kolencentrales de enige manier is om de target van 14 % duurzame energie in 2020 te halen. En dat terwijl een meerderheid van de Tweede Kamer eind vorig jaar nog heeft besloten dat het afgelopen moest zijn met deze omstreden subsidies. De Kamer was woest. D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven reageerde hierop al eerder in een uitzending van Vroege Vogels.

Zembla

ZEMBLA onderzoekt in het zuidoosten van de Verenigde Staten wat de gevolgen zijn van de massale bijstook van hout in Europese kolencentrales.

Bron: NPO; 17 maart 2017