donderdag 20 juli 2017

Gevaarlijk experiment met gezondheid en milieu in Noord-Brabant

Het bestuur van de provincie heeft een dapper en historisch besluit genomen. Maar is dit nu het begin van de weg naar een duurzame veehouderij? Gedeputeerden Van den Hout en Spierings hebben hun best gedaan om de vee-gerelateerde milieu- en gezondheidsproblematiek aan te pakken. Een stop in de omvang van de Brabantse veestapel lijkt voorhanden. Maar er is nog geen duidelijkheid over de totaal-aanpak van de Brabantse vee problematiek. 

Deeloplossingen

Staldering en mestverwerking zijn twee nieuwe toverwoorden. Wederom slechts deeloplossingen. De bestuurders trappen in de valkuil die al meer dan dertig jaar duurt! Het probleem van de industriële intensieve veehouderij wordt opgesplitst in kleinere deelproblemen. Vervolgens komt er een dure deeloplossing in de ijdele hoop dat die het gehele probleem oplost. Op naar de volgende dure deeloplossing.

Leren van verleden

Veelbelovende plannen hebben geen oplossing gebracht. Zo blijft de ammoniak uitstoot in grote delen van Brabant veel te hoog. Luchtwassers en nieuwe staltechnieken kosten veel geld, leiden tot schaalvergroting maar bieden geen oplossing. De gemeten ammoniak concentratie ligt hoger dan de theoretische ammoniakmodellen aangeven. De hoogste concentraties in de wereld worden gemeten boven gebieden met intensieve veehouderij. Ammoniak gerelateerde secundaire fijnstof heeft longziekten, hartvaatziekten en verhoogde kans op longkanker als gevolg. Ook de nitraatverontreiniging van ons grondwater blijft hoog.


Mestfabrieken

Mestfabrieken moeten overtollige mest oplossen. En er wordt nogal wat gepoept in het Brabantse. Subsidies voor mestfabrieken in Brabant bedragen 570 miljoen euro in de komende 12 jaar. Aan het ‘bruine goud’ kleeft voorlopig nog een zeer ongezond luchtje. Uit Wageningse rapporten blijkt dat aan mesttechnieken nog weinig is gemeten. Heel erg fijn om dan als Brabants bestuurder een onderbouwd en verantwoord besluit te moeten nemen. De geloofwaardigheid staat ter discussie.


Geen balans

De Nederlandse veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een grootindustriële vervuilende sector die totaal geen balans weet te houden met onze leefomgeving. Onze bodem wordt overbemest, uitgeleefd, afgeranseld. De helft van het Nederlands grondgebied wordt gebruikt om veevoer te telen.

Megastallen

De nieuwe aanpak in Brabant gaat niet leiden tot vermindering van de veestapel in Brabant. Wel wordt de grote veestapel verdeeld over een veel kleiner aantal bedrijven, de megastallen. Met als gevolg een verhoogd risico op dierziekten, zoönosen en gebruik van antibiotica. De onwetende lezer is een proefdier met verminderde levensverwachting in deze regio.


Gezondheid

De gezondheid van de inwoners moet het kardinale thema zijn in de discussie over de Brabantse oplossing. Dat kan alleen als politieke partijen ontstijgen uit hun partijpolitiek keurslijf. Veel partijen zijn nog te nauw betrokken bij veronderstelde economische belangen van de intensieve veehouderij. Zelfs Wageningen trekt de conclusie dat we in schaalvergroting en intensivering zijn doorgeschoten.

Export

De exportwaarde van de landbouw is hoog; 90 miljard euro. Maar exportwaarde is niet hetzelfde als winst voor de inwoners. Dan moeten de kosten van milieu en gezondheid worden meegeteld. Zelfs als dat niet gebeurt kunnen binnen 8 tot 10 jaar de Nederlandse megastallen niet meer concurreren met die van Oost-Europa.


De echte oplossing

Boerenrentmeesterschap en gezond boerenverstand betekenen terug (of liever vooruit) naar grondgebonden veehouderijen, afgestemd op de voedselbehoefte van de regio. Dat geeft minder dieren, minder mest, minder tot geen behoefte aan mestfabrieken en dure stalsystemen en minder gezondheidsproblematiek. Dan ontstaat er ook weer meer financiële ruimte en werkgelegenheid voor echte gezinsbedrijven.

Welke bestuurders kunnen hier tegen zijn?


Inspiratie: Brabants Dagblad; Opinie; Ignas van Bebber; 18 juli 2017

woensdag 19 juli 2017

Over benoeming van een burgemeester

Zaanstad

Evert Hartog, lid van de gemeenteraad, over de verkiezing van een nieuwe burgemeester in Zaanstad: “Maandag wordt verwacht dat wij in een ondemocratische poppenkast, in een uurtje gaan vaststellen wie de burgemeester wordt.”

Uit zijn toespraak tijdens de geheime vergadering van de gemeenteraad: “Deze hele procedure is een poppenkast, een toneelstukje. Het heeft niets met democratie te maken. Om de indruk van enige democratische legitimiteit te vestigen mogen wij nu, in beslotenheid, kiezen uit twee kandidaten nadat er 31 kandidaten die wij niet kennen, waar wij niets van weten, in achterkamertjes zijn gewogen en te licht bevonden.”
Bron: De Orkaan; Zaans nieuws; 10 juli 2017Democratisch proces?

In Trouw opinie enige dagen eerder ook een artikel over de benoeming van een nieuwe burgemeester in Arnhem. Uit het artikel: “Burgemeesters benoemen is een ondemocratisch systeem waar Nederland zich best voor mag schamen. Verliezers en brekebenen worden met gemak gerecycled. Van de 342 Nederlandse burgemeesters behoren 287 tot de Bende van Drie, CDA, VVD en PvdA. Dit is 83,9 procent terwijl die drie partijen bij de laatste verkiezingen niet meer dan 39,37 procent haalden. Partijkartel, zei iemand. En geef hem eens ongelijk.

Arnhem

Geert Wilders stond in Arnhem naast een spandoek waarop stond geschreven: ‘Geen Arnhemmistan, we raken ons land kwijt’. Hiermee protesteerde de PVV-leider tegen de benoeming van Nedermarokkaan Ahmed Marcouch als burgemeester van deze stad. Wilders schetste van de PvdA’er Marcouch een profiel dat nogal selectief is.

Dit is Marcouch

Je kunt ook op een andere manier shoppen in de Marcouch-winkel. De oud-politieman en -Kamerlid is ook de man die bijvoorbeeld tot wanhoop en boosheid van een deel van de Marokkaanse gemeenschap, homoseksualiteit bij moslims aanvaardbaar probeerde te maken.

Droom

In 2008 zei Marcouch in Het Parool over zijn eigen islam: “Hoe kan een religie barmhartig zijn en tegelijkertijd een moordmachine? Elke kennis begint bij twijfel”.


Politiek systeem

De actie van Wilders was arbitrair, onjuist en duidelijk ongepast. Maar er is wel wat af te dingen op de benoeming van Marcouch, maar dan op politiek vlak. Nog maar vier maanden geleden tijdens de Kamerverkiezingen leed de PvdA in Arnhem een historische nederlaag. De partij kreeg een pak slaag en kelderde van de eerste naar de zevende plek. In percentages was de aframmeling nog pijnlijker: van 31,8 procent van de stemmen naar 6,4. Au! Tegelijkertijd werd Marcouch de Kamer uitgebonjourd. De PvdA die rond de 10 tot 12 zetels stond in de peilingen, gunde hem niet meer dan een 13de plek op zijn lijst. Dat wil zeggen dat Arnhem de burgemeester van een vermorzelde partij krijgt.

Bron: Trouw opinie; 8 juni 2017

Kanttekening

Ook bovenstaande opmerkingen gaan merkwaardig genoeg voorbij aan de wellicht grote bestuurlijke kwaliteiten van de kandidaat. Of discussies rond benoemingen daar wel over gaan is de vraag want veel is en blijft voor altijd geheim!

dinsdag 18 juli 2017

Luxeverblijf met modderbad en wei

Geen champagne, jacuzzi, gouden kranen of piccolo maar een lekker modderbad en een wei om in te wroeten. Zo zien de varkensstallen eruit die op de lijst met vijfsterrenstallen staan van Varkens in Nood. Acht Brabantse stallen hebben zo'n topnotering. In totaal zijn er in Nederland zo'n dertig.


Wroeten

Eko Boerderij Sengersbroek in Heusden is zo'n vijfsterrenverblijf. Boer Peter Wijnen laat zijn varkens elke dag naar buiten. Daar kunnen ze doen en laten wat ze willen. Wijnen heeft al langer varkens maar was niet tevreden als reguliere boer.

"Ik vond het niet fijn hoe de varkens in de hokken lagen. Varkens zijn van nature wroetende dieren die ook af en toe in de modder liggen en lekker naar buiten moeten kunnen."


Het roer om

Dus besloten boer Wijnen en zijn vrouw het roer om te gooien en op een verantwoorde manier te gaan boeren. Dat ze nu in de lijst van Varkens in Nood staan doet ze goed. "Dit is als de Michelinsterren, het is fijn om erkenning te krijgen voor hetgeen je doet."

Natuurlijk

De lijst is volgens Frederieke Schouten van Varkens in Nood gemaakt om mensen te attenderen op de boeren. "We vinden dat zij aandacht verdienen omdat ze echt proberen om varkens te houden op een manier die dicht bij hun natuurlijke leven ligt. Dat is goed voor het welzijn van de beesten", vertelt ze. "Met deze lijst kunnen mensen zien of er een boer in hun buurt zit met varkens die een goed leven hebben."

Boer Wijnen staat in de lijst omdat de varkens onder andere naar buiten kunnen, hun staart niet wordt gecoupeerd en de biggen niet worden gescheiden van hun moeder.


Passie

Wijnen zijn varkens hebben een goed leven maar blijven niet tot hun dood op Boerderij de Sengersbroek. Het blijft een bedrijf en dus gaan de vleesvarkens uiteindelijk naar het slachthuis. Dit zorgt voor inkomsten, maar dat is niet genoeg. "Ik rijd nog een paar dagen per week als vrachtwagenchauffeur om helemaal te kunnen rondkomen."
Toch denkt de boer er niet aan te stoppen met deze manier van boeren. "Als ik naar mijn varkens in de wei kijk, word ik gelukkig. De varkens zijn dat hopelijk ook. Ik weet niet zeker of het echt zo is, maar ze ogen gelukkig."

Bron: Omroep Brabant; 4 juli 2017

zondag 16 juli 2017

Boer wil van schadelijk gif af

Boeren en tuinders moeten van chemische bestrijdingsmiddelen af. Het is nu niet de milieubeweging die dat stelt, maar de agrarische brancheorganisatie LTO zelf. ,,We moeten terug naar de basis: samenwerken met de natuur."


Toekomstplan

Boeren en tuinders willen het gebruik van landbouwgif zo ver mogelijk uitbannen. In 2030 mogen er geen chemische resten van pesticiden, schimmelbestrijders en onkruidverdelgers meer in hun producten, de bodem en het oppervlaktewater te vinden zijn. Dat staat in het toekomstplan dat acht landbouwsectoren in Nederland, van bollentelers tot fruittelers, hebben gepresenteerd.

Duurzaam

,,De ecologische grenzen van ons productiesysteem zijn bereikt'', legt Joris Baecke uit. Hij is akkerbouwer in Zeeuws-Vlaanderen en binnen LTO verantwoordelijk voor Plantgezondheid. ,,De kwaliteit van ons oppervlaktewater staat onder druk, de biodiversiteit in Nederland daalt. De gezondheid van de bodem neemt af, en daar hebben wij zelf last van. Wij merken dat onze teelten kwetsbaarder zijn geworden. Daarom moeten we toe naar een duurzame manier van produceren, waarbij we meer samenwerken met de natuur.''


Maatschappelijk draagvlak

Dat zien de telers ook als commerciële kans. Baecke: ,,Wij merken dat het maatschappelijke draagvlak voor onze manier van produceren afbrokkelt. Tegelijkertijd groeit de groep mensen die duurzaam geteelde producten wil kopen. In Nederland, maar ook mondiaal.''

Bijengif

Waar bioboeren bewust geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, worstelen ‘gewone’ telers met het feit dat ze uit steeds minder middelen kunnen kiezen. Sinds de jaren 80, de hoogtijdagen van het landbouwgif, zijn honderden bestrijdingsmiddelen in Europa verboden. Agrochemische bedrijven als Monsanto, Bayer en BASF komen slechts mondjesmaat met nieuwe middelen op de markt. Voor een aantal veelgebruikte stoffen hangt bovendien een verbod in de lucht.


Supermarkten

Steeds meer supers wachten niet op een wettelijk verbod, maar leggen hun leveranciers zelf strengere eisen op. Zo werkt Jumbo sinds vorig jaar met Greenpeace samen 'om bijensterfte tegen te gaan'. Alle Nederlandse aardappelen, groente en fruit en een groot deel van de bloemen en planten die de supermarktketen verkoopt, moeten vanaf eind 2019 voldoen aan het keurmerk Milieukeur.


Sluipwespen

Nuttige beestjes hebben het werk van gifstoffen deels overgenomen op de tuinderij van Van Garderen. ,,Vroeger hadden we een kalendertje. Op 27 april spuiten, stond daarop. Nu zetten we sluipwespen in tegen luizen en roofmijten tegen spint. We spuiten niet meer preventief, maar pas als het nodig is. Op die manier heeft de Schalkwijkse teler de hoeveelheid gif die hij spuit weten te decimeren: van meer dan zestig kilo per hectare in de jaren 80 naar zo’n zes kilo nu. Wat voor de gemiddelde bes, braam of framboos in zijn boomgaard overigens nog steeds neerkomst op drie of vier spuitbeurten.


Producenten

De producenten van bestrijdingsmiddelen erkennen dat er minder ‘groene’ middelen bijkomen dan er schadelijke middelen van de markt worden gehaald. In de populaire Netflix-documentaire Food Inc wordt de voedingsindustrie, en onder meer de macht van bestrijdingsmiddelenproducenten zoals Monsanto, uitgebreid onder de loep genomen. Hieronder is de trailer te zien.


Bron: AD, 6 juli 2017

zaterdag 15 juli 2017

De economische groei moet vergroenen

Ieder kwartaal en vaker kijken beleidsmakers en directeuren reikhalzend uit naar hoe het met de economische groei gaat. De sterke nadruk op die cijfers gaat niet samen met de duurzame agenda van de overheid.


2050

Nederland moet in 2050 een circulaire economie hebben en de CO2-uitstoot moet drastisch naar beneden. Allemaal voornemens van de Nederlandse overheid, vastgelegd in een toenemende stapel rapporten. Maar vooralsnog wordt het succes van economisch beleid nog gewoon afgemeten aan de groei van het bruto binnenlands product (bbp). Voor houdbare welvaart zijn andere maatstaven nodig.

Bbp ter discussie

Econoom Stegeman (Rabobank, Centraal Planbureau, Triodos bank) is een van de weinige economen in Nederland die zich bezighoudt met de gevolgen van verduurzaming voor het economisch systeem. “Als je wilt dat het bbp groeit, wil je dat we zoveel mogelijk goederen en diensten verkopen, ongeacht wat je daarna met die spullen doet en ongeacht of het zin heeft. Die benadering gaat helemaal niet samen met duurzaamheid."

Circulaire economie

Circulaire economie betekent produceren met veel minder grondstoffen en energie en afval en producten hergebruiken. Dat dan ook nog eens zonder de biodiversiteit aan te tasten en op een sociale manier. Gemeten aan bbp gaat de economie dan misschien wel krimpen. Want de bedoeling is minder spullen te verkopen, producten moeten langer meegaan, gemaakt met zo min mogelijk primaire grondstoffen. Reparatiediensten zullen wellicht toenemen, maar je voegt over het geheel minder economische waarde toe zoals je dat meet met bbp.


Geschiedenis

Bbp als maatstaf voor groei en welvaart bestaat ongeveer tachtig jaar, maar kwam pas na de Tweede Wereldoorlog in zwang als de leidende indicator voor economisch beleid. Ook los van de duurzame agenda's vertoont het bbp in de rijke landen barsten, constateert Stegeman. "Het welvaartsniveau is inmiddels zo hoog dat economische groei niet meer direct gekoppeld is aan de 'zachtere' doelen: onderwijs, gezondheidszorg, welbevinden. Technisch kent het bbp ook  beperkingen. Het meet bij voorbeeld voorraden en innovatie niet."

Bedrijven

Wat de overheid op overkoepelend niveau doet - vooral sturen op de groei van het bbp - doen bedrijven op microniveau met winst en aandeelhouderswaarde. Ondernemers die bredere doelen hebben dan alleen rendement kunnen daar op afgerekend worden door aandeelhouders. Kennelijk is het nog lastig voor het voetlicht te brengen dat winst als leidende indicator niet zaligmakend is. Wat bedrijven in de overgang naar een duurzame economie te doen staat, is zo transparant mogelijk rapporteren, stelt econoom Hans Stegeman.

Bron: Trouw; 12 juni 2017